Թեստ 56

15 ր. 0 վ.
1

Եթե մտադիր եք խաչմերուկում կատարել ձախ շրջադարձ, ո՞ր տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:

Նկարում ներկայացված է հավասարազոր խաչմերուկ: Հավասարազոր խաչմերուկներում տրամվայները անկախ երթևեկության ուղղությունից ունեն առաջնահերթ անցման իրավունք |կանոն 98|: Բեռնատարը խաչմերուկին մոտենում է ձեր աջ կողմից, հետևաբար նրան ևս պետք է զիջեք ճանապարհը|կանոն 98|:
Կանոն 98 |