Թեստ 57

15 ր. 0 վ.
1

Եթե մտադիր եք խաչմերուկում կատարել ձախ շրջադարձ, ո՞ր տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:

Եթե խաչմերուկում տեղադրված է առավելության նշան ("Զիջեք ճանապարհը") և լուսացույց, ապա նշանների պահանջը պետք է անտեսել |կանոն 173|: Բեռնատարի համար միացած է կարմիր լույսը, իսկ ձեր և ավտոբուսի համար կանաչ: Ավտոբուսը խաչմերուկը կանցնի առաջինը, քանի որ դուք ձախ եք գնում, իսկ ավտոբուսը գալիս է հանդիպակաց և ուղիղ |կանոն 90|:
Նշան 2.4. | Կանոն 173 | Կանոն 90 |