Թեստ 58

15 ր. 0 վ.
1

Եթե մտադիր եք խաչմերուկում կատարել հետադարձ, ո՞ր տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:

«Գլխավոր ճանապարհի ուղղություն» |8.13| և «Գլխավոր ճանապարհ» |2.1| նշանների համատեղ ներկայացումը սահմանում է որ գլխավոր ճանապարհը խաչմերուկում փոխում է ուղղությունը |8.13 նշանի վրա ներկայացված է հաստ գծով|: Նկարում գլխավոր ճանապարհով երթևեկում եք դուք և բեռնատար մեքենան: Քանի որ թեթև մարդատարը երթևեկում է ոչ գլխավոր ճանապարհով |8.13 նշանի վրա բարակ գծի կողմից|, ապա դրա վարորդը պետք է ճանապարհը զիջի գլխավոր ճանապարհով ընթացող ՏՄ-ներին (ձեզ և բեռնատարին)|կանոն 96|: Ձեզանից և բեռնատար մեքենայի վարորդից մեկը պետք է անցնի առաջինը: Քանի որ բեռնատարը և դուք խաչմերուկին մոտենում եք հավասարազոր ճանապարհներով, ապա ճանապարհը պետք է զիջի նա, ով աջից հարված ունի (դուք) |կանոն 98|: Հետևաբար դուք կանցնեք երկրորդը, բեռնատարից հետո:
Նշան 2.1. | Նշան 8.13. | Կանոն 96 | Կանոն 98 | 1) գլխավոր ճանապարհ` | զիջել ճանապարհն այլ ՏՄ-ի |