Թեստ 61

15 ր. 0 վ.
1

Եթե մտադիր եք կատարել աջ շրջադարձ, ո՞ր տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:

Նկարում ներկայացված է հավասարազոր խաչմերուկ: Հավասարազոր խաչմերուկներում պետք է առաջնորդվել "զիջում է նա ով աջից հարված ունի" սկզբունքով|կանոն 98|:Քանի որ դուք աջից հարված չունեք, ապա որևէ մեկին զիջելու խնդիր չունեք: Ընդհանրապես հավասարազոր խաչմերուկներում աջ թեքվող մեքենան որևէ մեկին զիջելու կարիք չունի:
Կանոն 98 |