Թեստ 63

15 ր. 0 վ.
1

Այս ճանապարհային նշաններից որն է արգելում մուտք գործել խաչմերուկի տարածք, եթե առջևում երթևեկության ուղղությամբ առաջացել է խցանում, բացառությամբ աջ կամ ձախ շրջադարձ կատարելու դեպքերի։

1-ին նշանն արգելում է կանգառն ու կայանումը,
2-րդը՝ արգելում է հետադարձը,
4-ը՝ նախազգուշացնում է հավասարազոր խաչմերուկներին մոտենալու մասին։
3-րդ նշանը նոր է, որը գործածության մեջ է դրվել մայիսի 5-ից, տեղեկացնում է, որ առաջիկա խաչմերուկը գծանշված է «վաֆլի» գծանշումով։ Սույն գծանշումն արգելում է մուտք գործել խաչմերուկ, եթե առջևում առաջացել է խցանում։
Նշան 3.27. | Նշան 3.19. | Նշան 1.6. |