Թեստ 7

30 ր. 0 վ.
1
վարորդական իրավունքի քննական հարցեր

Երթևեկության առավելություն ունի`

Համաձայն կանոն 39-ի Վերադասավորման ժամանակ վարորդը պետք է ճանապարհը զիջի համընթաց, հարևան երթևեկության գոտիներով առանց ուղղությունը փոխելու երթևեկող տրանսպորտային միջոցներին: Համընթաց ուղղությամբ երթևեկող տրանսպորտային միջոցների միաժամանակյա վերադասավորման դեպքում ճանապարհը պետք է զիջի ձախից ընթացող տրանսպորտային միջոցի վարորդը (նկարում կապույտ մեքենայի վարորդը):