Թեստ 8

30 ր. 0 վ.
1

Եթե համապատասխան նշաններով կահավորված երկայնական թեքությամբ ճանապարհահատվածներում հանդիպակաց երթևեկությունը դժվարացած է, ապա ճանապարհը պետք է զիջել`

Համաձայն կանոն 46-ի, «Կտրուկ վայրէջք» |1.13| և «Կտրուկ վերելք» |1.14| նշաններով կահավորված երկայնական թեքությամբ ճանապարհահատվածներում, անկախ խոչընդոտի դասավորությունից, ճանապարհը պետք է զիջի իջնող տրանսպորտային միջոցի վարորդը:
Նշան 1.13. | Նշան 1.14. |