Թեստ 0

30։00
Ճիշտ պատասխաններ 18 // Տևողությունը - 5ր50վ
1

Հետադարձ է համարվում2

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` թույլատրելի առավելագույն զանգված է համարվում`3

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝
4

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
5

Ո՞ր նշան է արագության սահմանափակում մտցնում։

6

Երեք գոտի ունեցող երկկողմ երթևեկությամբ ճանապարհի վրա Ձեզ անհրաժեշտ է կատարել ձախ շրջադարձ: Ո՞ր գոտուց կկատարեք տվյալ մանևրը:

7

Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում երթևեկել միջմարզային և միջքաղաքային ուղևորափոխադրումներ իրականացնող ավտոբուսներին` բնակավայրերից դուրս բոլոր ճանապարհներին:
8

Երթևեկությունը թույլատրվում է
9

Ո՞ր հետագծով է թույլատրված ձախ շրջադարձը
10

Կարող են արդյո՞ք միաժամանակ կատարել ձախ շրջադարձն այս խաչմերուկում
11

Նշվածներից ո՞ր դեպքում է թույլատրված կանգառը
12

Լուսացույցի թույլատրող ազդանշանի միանալուց հետո մուտք գործել խաչմերուկ կարող ենք13

Հետադարձը նշված հետագծով14

Երկաթուղային գծանցի վրա տրվող ընդհանուր տագնապի ազդանշան է հանդիսանում ձայնային ազդանշանների հետևյալ համակցությունը`

15

Խաչմերուկն առաջինը կանցնի`

16

Ո՞ր ցուցանակով կիրառված նշանի ազդեցությունն է տարածվում 3,5 տոննայից թեթև թույլատրելի առավելագույն զանգվածով բեռնատարի վարորդի վրա

17

Նշաններից ո՞րի դեպքում կարող եք ձախ շրջադարձ կատարել
18

Հետադարձ կատարելիս այս իրավիճակում զիջել ճանապարհը մյուս վարորդին19

Լուսացույցի ի՞նչ ազդանշանի դեպքում ավտոմոբիլի վարորդը կարող է ավարտել հետադարձը:
20

Որո՞նք են խոշոր զարկերակից արյունահոսության նշանները և ինչի՞ց է սկսվում առաջին օգնությունը խոշոր զարկերակային արյունահոսության ժամանակ: