Թեստ 0

30։00
1 / 20

Վերադասավորում է համարվում

տրանսպորտային միջոցի զբաղեցրած երթևեկության գոտուց երթևեկության սկզբնական ուղղությունը պահպանելով, դուրս գալը

տրանսպորտային միջոցի գծանշված երթևեկության գոտու սահմաններում զբաղեցրած շարքից, երթևեկության սկզբնական ուղղությունը պահպանելով, դուրս գալը

Նշված երկու դեպքերը

2 / 20

Հետադարձ է համարվում

տրանսպորտային միջոցը հանդիպակաց ուղղությամբ վարելը.

տրանսպորտային միջոցի շարժման ուղղությունը հանդիպակաց ուղղությամբ փոխելու նպատակով իրականացվող մանևր:

3 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

Հետին հակամառախուղային լապտերիկները միացված են տրանսպորտային միջոցի արգելակումն ազդարարող լուսային սարքերին:

Չի աշխատում շարժիչը հովացնող հեղուկի ջերմաստիճանի ցուցիչը:

Երկու դեպքում էլ:

4 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

Մեխանիկական տրանսպորտային միջոցը, որով իրականացվում է գործնական վարման ուսուցում, չունի համապատասխան ճանաչման նշան:

Չի աշխատում վառելիքի մակարդակի ցուցիչը:

Երկու դեպքում էլ:

5 / 20

Ո՞ր նշան է արագության սահմանափակում մտցնում։

1 և 3

1 և 4

միայն 2-ը

2 և 3

6 / 20

«ԿՈՇ» սպիտակ հիմնագույնով նշանը հուշում է, որ կարմիր ավտոբուսը կանգառ է արել բնակավայրում։ Սպիտակ թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդը`

Ճանապարհը պետք է զիջի ավտոբուսին, որը սկսում է երթևեկությունը նշված կանգառի կետից:

Ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք, քանի որ ավտոբուսը վերադասավորվում է երկրորդ գոտի անցնելով:

7 / 20

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք, եթե ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցի կանգառը գտնվում է բնակավայրից դուրս:

Ավտոբուսի վարորդը:

Թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդը:

8 / 20

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:

Ավտոբուսի վարորդը:

Մոտոցիկլի վարորդը:

9 / 20

Աջ շրջադարձի ժամանակ պարտավոր եք ճանապարհը զիջել

Հետիոտներին և հեծանվորդներին

Միայն հետիոտներին

10 / 20

Եթե երկաթուղային գծանցով երթևեկությունը արգելված է և բացակայում է լուսացույցը, ճանապարհային նշաններն ու գծանշումը, ապա վարորդը պետք է կանգ առնի`

Ուղեփակոցից ոչ պակաս, քան 5 մ հեռավորության վրա:

Ուղեփակոցից ոչ պակաս, քան 3 մ հեռավորության վրա:

Ուղեփակոցից անմիջապես առաջ:

11 / 20

Թույլատրվում է արդյո՞ք ծառայողական առաջադրանք կատարելիս ինքնակամ բացել կամ շրջանցել ուղեփակոցը:

Արգելվում է

Թույլատրվում է

Թույլատրվում է վարորդի հաեցողությամբ, եթե մոտակայքում բացակայում է մոտեցող գնացքը

Թույլատրվում է՝ գնացքի հերթապահի բացակայության դեպքում:

12 / 20

Եթե հաղորդալարն ընկած է մեքենայի վրա, ապա պետք է.

Օգնել մեքենայում գտնվող անձանց շտապ դուրս գալ մեքենայից:

Մեքենայում գտնվող անձանց խնդրել մնալ մեքենայի մեջ մինչև էլեկտրական հոսանքը չանջատեն: