Թեստ 0

30։00
1 / 20

"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին" ՀՀ օրենքի համաձայն՝ ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոց է համարվում՝

Կանգառի կետեր (կանգառներ) ունեցող, երթուղիներով շարժվող, ուղևորներ և (կամ) ուղեբեռներ տեղափոխող տրանսպորտային միջոցը (տրամվայ, տրոլեյբուս, ավտոբուս), ինչպես նաև թեթև մարդատար տաքսի ավտոմոբիլը:

Կանգառի կետեր (կանգառներ) ունեցող, երթուղիներով շարժվող, ուղևորներ և (կամ) ուղեբեռներ տեղափոխող տրանսպորտային միջոցը (տրամվայ, տրոլեյբուս, ավտոբուս):

Զբոսաշրջային երթուղով շարժվող, ուղևորներ և (կամ) ուղեբեռներ տեղափոխող տրանսպորտային միջոցը:

2 / 20

Ո՞ր նկարում է խաչմերուկ պատկերված

Միայն ձախ

Միայն աջ

Երկու դեպքում

3 / 20

5 տոննայից ավելի թույլատրելի առավելագույն զանգված ունեցող ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

Բացակայում են հակագլորման հենակները:

Հետևի մասում տեղադրված են կարմիր գույնի հետընթացի լապտերիկներ:

Երկու դեպքում էլ:

4 / 20

Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

Չեն աշխատում դռների վթարային բացիչները:

Առջևի մասում տեղադրված են կարմիր գույնի լույսերով շրջադարձի ցուցիչներ:

Երկու դեպքում էլ:

5 / 20

Ո՞ր նշան է արագության սահմանափակում մտցնում։

1 և 3

1 և 4

միայն 2-ը

2 և 3

6 / 20

«ԿՈՇ» սպիտակ հիմնագույնով նշանը հուշում է, որ կարմիր ավտոբուսը կանգառ է արել բնակավայրում։ Սպիտակ թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդը`

Ճանապարհը պետք է զիջի ավտոբուսին, որը սկսում է երթևեկությունը նշված կանգառի կետից:

Ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք, քանի որ ավտոբուսը վերադասավորվում է երկրորդ գոտի անցնելով:

7 / 20

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք, եթե ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցի կանգառը գտնվում է բնակավայրից դուրս:

Ավտոբուսի վարորդը:

Թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդը:

8 / 20

Նշված իրավիճակում թույլատրվում է արդյո՞ք կանգառ կատարել ուղևոր նստեցնելու նպատակով

Այո

Թույլատրվում է միայն ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցի վարորդին

Ոչ

9 / 20

Ի՞նչ է պահանջվում վազանցվող տրանսպորտային միջոցի վարորդից

Նա պարտավոր է զիջել ճանապարհը վազանց կատարողին:

Նա որևէ կերպ չպետք է խոչընդոտի վազանցողին՝ բարձրացնելով արագությունը կամ կատարելով այլ գործողություն

10 / 20

Բնակավայրերում, յուրաքանչյուր ուղղությամբ մեկ երթևեկելի գոտի ունեցող և մեջտեղում տրամվայի գծեր չունեցող ճանապարհների ձախ կողմում կանգառն ու կայանումը`

Թույլատրվում է

Արգելվում է

11 / 20

Որտե՞ղ է անհրաժեշտ կանգ առնել նշանի պահանջը կատարելիս

Նշանի առջև (Ա)

Խաչմերուկից առաջ (Բ)

Երթևեկելի մասերի հատումից առաջ(Գ

12 / 20

Ուշագնացության դեպքում տուժածին պետք է.

Օգնել ընդունել կիսանստած դիրք:

Պառկեցնել և բարձրացնել ոտքերը:

Պառկեցնել` ոտքերը ծնկային հոդերում ծալած:

Պառկեցնել գլուխը բարձր դիրքով: