Սխալ | ճիշտ պատասխանված հարցեր

speaker_notes
Քննական հարցերի քանակը - 640
fact_check
Հարցերի քանակը, որոնց փորձել եք պատասխանել - 0 ( 640-ից )
check_circle
Ճիշտ պատասխանված հարցերի քանակը - 0 ( 0-ից )
rule
Եվ ճիշտ, և սխալ պատասխանված հարցերի քանակը - 0 ( 0-ից )
highlight_off
Սխալ պատասխանված հարցերի քանակը - 0 ( 0-ից )