Սխալ պատասխանված հարցեր

speaker_notes
Քննական հարցերի քանակը - 1094
fact_check
Հարցերի քանակը, որոնց փորձել եք պատասխանել - 0 ( 1094-ից )
check_circle
Ճիշտ պատասխանված հարցերի քանակը - 0 ( 0-ից )
rule
Սխալ պատասխանված հարցերի քանակը - 0 ( 0-ից )