Թեստ 1

30։00
Ճիշտ պատասխաններ 18 // Տևողությունը - 5ր50վ
1

Նշաններից ո՞րն է կոչվում «Արգելքի շրջանցումը ձախից»:


2

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:3

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` ճանապարհի երթևեկելի մաս է համարվում`4

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` «A» և «B» կարգերի տրանսպորտային միջոցներ վարելու միջազգային վարորդական վկայականները կարող են տրվել`
5

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
6

Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝
7

Այս ճանապարհային նշանը նախազգուշացնում է, որ առջևում`
8

Ի՞նչ են ցույց տալիս նշված ճանապարհային նշանները:9

Խաչմերուկն առաջինը կանցնի`

10

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք:11

Եթե կարգավորողի աջ ձեռքը պարզված է առաջ, ապա ոչ ռելսագնաց տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրվում է`

12

Կարմիր ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի`

13

Վարորդը որտեղ պետք է կանգնեցնի տրանսպորտային միջոցն այս գծանշման առկայության դեպքում:
14

Այսպիսի ուղղաձիգ գծանշմամբ նշվում են`
15

Թույլատրվու՞մ է արդյոք մարդկանց փոխադրումը քարշակվող ավտոմոբիլում:
16

Թույլատրվու՞մ է արդյոք կոշտ կամ ճկուն կցիչով քարշակման ժամանակ մարդկանց փոխադրումը քարշակվող ավտոբուսում:17

Սև ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի`
18

Տրանսպորտային միջոցի վրա վթարային լուսային ազդանշանը պետք է միացված լինի`

19

Պարտավո՞ր է արդյոք վարորդը միացնել շրջադարձի ցուցիչը տվյալ դեպքում:20

Որովայնային ներքին արյունահոսության կասկածի դեպքում օգնություն ցուցաբերելիս պետք է.