Թեստ 10

30։00
Ճիշտ պատասխաններ 18 // Տևողությունը - 5ր50վ
1

Թույլատրվու՞մ է արդյոք դեղին ավտոբուսի վարորդին մուտք գործել խաչմերուկ:
2

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք:3

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` ճանապարհային երթևեկությանը մասնակցող տրանսպորտային միջոցը տեխնիկապես սարքին վիճակում պահպանելու համար պատասխանատվություն կրում է`

4

"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին" ՀՀ օրենքի համաձայն՝ տրանսպորտային միջոցի թույլատրելի առավելագույն զանգված է համարվում՝
5

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
6

Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝
7

Նշաններից ո՞րն է վերացնում նախկին բոլոր սահմանափակումները:


8

Ո՞ր ճանապարհային նշանների ազդեցությունը չի տարածվում ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների վրա:
9

Խաչմերուկը վերջինը կանցնի`

10

Խաչմերուկը երկրորդը կանցնի`
11

Եթե կարգավորողի ձեռքերը կողմ են պարզված կամ իջեցված են, ապա ոչ ռելսագնաց տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրվում է`
12

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցը պետք է զիջի ճանապարհը:13

Թույլատրվում է արդյոք ուղևոր իջեցնել ճանապարհի այն տեղում, որտեղ եզրաքարի վերին մակերեսին գծված է դեղին հոծ գիծ և տեղադրված է «Կանգառն արգելվում է» նշանը:

14

Տվյալ իրավիճակում որտե՞ղ պետք է կանգ առնել:

15

Թույլատրվու՞մ է արդյոք մոտոցիկլների քարշակումը:
16

Թույլատրվու՞մ է ուղևորների փոխադրումը ավտոբուսի սրահում տվյալ իրավիճակում:
17

Վազանցն արգելվում է`
18

Թույլատրվու՞մ է արդյոք վարորդին շարունակել երթևեկությունը լուսացույցի դեղին ազդանշանը միանալու կամ կարգավորողը ձեռքը բարձրացնելու դեպքում:19

Տվյալ իրավիճակում որտե՞ղ կարելի է սկսել վազանցը:
20

Որովայնի վնասվածքով տուժածին պետք է.