Թեստ 11

30։00
Ճիշտ պատասխաններ 18 // Տևողությունը - 5ր50վ
1

Ո՞ր պատասխանում է ճիշտ նշված երթևեկության թույլատրելի ուղղությունը:

2

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք տվյալ իրավիճակում:
3

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` երթևեկությունը սկսելուց առաջ տրանսպորտային միջոցի վարորդը պարտավոր է ստուգել`
4

"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին" ՀՀ օրենքի համաձայն՝ B, C, D կարգերի և C1, D1 ենթակարգերի տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքի վկայական ունեցող անձանց թույլատրվում է դրանք վարել նաև կցորդներով, եթե կցորդի թույլատրելի առավելագույն զանգվածը չի գերազանցում`
5

Կողային կցորդով մոտոցիկլների շահագործումն արգելվում է, եթե`

6

Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝
7

Ո՞ր դեպքում է վարորդը ճիշտ կատարել այս նշանի պահանջները:8

Հետևյալ ճանապարհային նշանը ցույց է տալիս`
9

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:10

Ավտոմոբիլները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ`
11

Կարմիր ավտոմոբիլի վարորդը`12

Նշված հետագծերով երթևեկությունը շարունակելու իրավունք ունեն`

13

Ազդու՞մ է արդյոք արգելող նշանը ճանապարհի այն հատվածի վրա, որտեղ կանգառ է կատարել վարորդը:14

Տվյալ նշանի ազդեցության գոտում ո՞ր տրանսպորտային միջոցներին է թույլատրվում կանգառ կատարել:

15

Տրանսպորտային միջոցների միջև ի՞նչ հեռավորություն պետք է ապահովի ճկուն կցիչը:


16

Թույլատրվու՞մ է արդյոք ուղևորների փոխադրումը քարշակվող ավտոբուսում:
17

Վազանցն արգելվում է`
18

Կարգավորողն ազդանշան տալիս է սուլիչով`19

Տվյալ իրավիճակում թույլատրվու՞մ է վազանց կատարել:
20

Ուշագնացության դեպքում տուժածին պետք է.