Թեստ 12

30։00
Ճիշտ պատասխաններ 18 // Տևողությունը - 5ր50վ
1

Հետադարձն արգելվում է, եթե ճանապարհի թեկուզ և մեկ ուղղությամբ տեսանելիությունը պակաս է`
2

Խաչմերուկում որտեղ կազմակերպված է շրջանաձև երթևեկություն, պարտավո՞ր է արդյոք ավտոբուսի վարորդը զիջել ճանապարհը բեռնատար ավտոմոբիլին:3

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` տրանսպորտային միջոցի վարորդը պարտավոր է օժանդակելու նպատակով տրամադրել տրանսպորտային միջոցը`
4

"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին" ՀՀ օրենքի համաձայն՝ ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցի կանգառի կետ է համարվում՝5

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
6

Այս նշանները թույլատրում են երթևեկությունը`

7

Տեղադրվածներից ո՞րն է կիրառվում որպես ավտոգնացքի ճանաչման նշան:
8

Տվյալ իրադրությունում պարտավո՞ր է վարորդը ճանապարհը զիջել բեռնատար ավտոմոբիլին:9

Խաչմերուկն առաջինը կանցնի`

10

Խաչմերուկը երկրորդը կանցնի`
11

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցներին է թույլատրվում երթևեկությունը:
12

Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ:
13

Թույլատրվու՞մ է արդյոք ավտոմոբիլի կայանումը նշված տեղում14

Նշված ճանապարհային նշանների ազդման գոտում թույլատրվու՞մ է կանգառ կատարել, ուղևորներ նստեցնելու նպատակով:15

Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում կցորդ քարշակող թեթև մարդատար ավտոմոբիլների երթևեկությունն ավտոմայրուղիներով երթևեկելիս:


16

Քարշակման ժամանակ քարշակվող տրանսպորտային միջոցի վրա պետք է միացված լինեն`
17

Թույլատրվու՞մ է արդյոք վազանցել ավտոգնացքը տվյալ իրադրությունում, եթե դրա արագությունը չի գերազանցում 30 կմ/ժ:18

Թույլատրվում է արդյո՞ք ծառայողական առաջադրանք կատարելիս ինքնակամ բացել կամ շրջանցել ուղեփակոցը:

19

Մեքենան վարելու ընթացքում վարորդը հանկարծակի սկսում է գանգատվել կրծքավանդակի ճնշող ուժեղ ցավերից և շնչառության դժվարացումից: Ի՞նչ է պետք անել:

20

Ցածր թափքով մեքենայի չափահաս ուղևորին, որի հասակը կազմում է 1 մ 55 սմ և ավելի, բախման դեպքում նրա մոտ առավել հավանական վնասվածքներն են.