Թեստ 15

30։00
1 / 20

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` անբավարար տեսանելիություն է համարվում`

Ճանապարհի տեսանելիության հեռավորությունը` օրվա մութ ժամանակ:

Ճանապարհի տեսանելիության հեռավորությունը բնակավայրերում` երթևեկելի մասի արհեստական լուսավորվածության բացակայության պայմաններում:

Մառախուղի, անձրևի, ձյունաթափի և (կամ) ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման համար այլ անբարենպաստ եղանակի պայմաններում, ճանապարհի տեսանելիություն և (կամ) մինչև 300 մետր տեսանելիության հեռավորություն:

2 / 20

ՙՃանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին՚ ՀՀ օրենքի համաձայն մայթ է համարվում

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հետիոտնի տեղաշարժվելու համար նախատեսված երթևեկելի մասին հարող ճանապարհի տարրը

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հետիոտնի տեղաշարժվելու համար նախատեսված երթևեկելի մասից որևէ եղանակով առանձնացված ճանապարհի տարրը

Նշված երկու դեպքերը

3 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

Տեղադրված են երթևեկության մասնակիցներին վնասվածքներ հասցնելու վտանգ պարունակող իրեր կամ առարկաներ:

Չի աշխատում ձայնային ազդանշանի սարքը:

Երկու դեպքում էլ:

4 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

բեռնատար ավտոմոբիլի դողի պահպանաշերտի նախշանկարի մնացորդային բարձրությունը կազմում է 1,4մմ:

առջևի մասում տեղադրված են դեղին գույնի լուսաանդրադարձնող հարմարանքներ:

երկու դեպքում էլ

5 / 20

Ո՞ր նկարում է վարորդը ճիշտ կատարում մանևրը:

- 1 -

- 2 -

- 3 -

6 / 20

Այս ճանապարհային նշանը`

Թույլատրում է երթևեկել միայն նշված կամ ավելի բարձր արագությամբ:

Արգելում է երթևեկել նշանի վրա նշվածից ավելի բարձր արագությամբ:

Ցույց է տալիս այն արագությունը, որով առաջարկվում է երթևեկել ճանապարհի տվյալ հատվածում:

7 / 20

Ի՞նչպես պետք է վարվի վարորդը, եթե խաչմերուկում մտադիր է կատարել աջ շրջադարձ:

Կարող է վերադասավորվի աջ երթևեկելի գոտի, դրանից հետո կատարել աջ շրջադարձ:

Կարող է մոտենալ խաչմերուկին, այնուհետև կատարել աջ շրջադարձ:

Երկու պատասխաններն էլ ճիշտ են:

8 / 20

Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ`

Թեթև մարդատար ավտոմոբիլը, ավտոբուսը, տրամվայը:

Տրամվայը, ավտոբուսը, թեթև մարդատար ավտոմոբիլը:

Տրամվայը, թեթև մարդատար ավտոմոբիլը, ավտոբուսը:

9 / 20

Դեպի աջից հարող ճանապարհ աջ շրջադարձ կատարելիս անհրաժեշտ է

Շարունակել երթևեկությունն այս գոտով և շրջադարձը կատարել միայն այդ գոտուց

Վերադասավորվել արգելակման գոտի և շրջադարձը կատարել միայն այդ գոտուց

Երկու տարբերակներն էլ ճիշտ են:

10 / 20

Նշված հետագծով աջ շրջադարձը

Թույլատրված է

Արգելված է

11 / 20

Ո՞ր նշաններից հետո է առանց թույլտվության երթևեկությունն արգելվում

Միայն Ա և Դ

Միայն Բ և Գ

Միայն Դ և Գ

Բոլոր

12 / 20

Խաչմերուկն անցնելիս այս իրավիճակում

Առաջինն անցնելու իրավունք ունենք

Պետք է զիջենք տրամվայի վարորդին

Պետք է զիջենք բեռնատարի վարորդին

Պետք է զիջենք բոլոր վարորդներին

13 / 20

Ավտոբուսը կանգ է առել հետիոտնին զիջելու համար: Թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդը տվյալ իրադրությունում խախտու՞մ է ճանապարհային երթևեկության կանոնների պահանջները:

Խախտում է:

Չի խախտում:

14 / 20

Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ կարող է երթևեկել քարշակող ավտոբուսի վարորդը տվյալ իրավիճակում:

50 կմ/ժ:

60 կմ/ժ:

90 կմ/ժ:

15 / 20

Թույլատրվում է արդյո՞ք ծառայողական առաջադրանք կատարելիս ինքնակամ բացել կամ շրջանցել ուղեփակոցը:

Արգելվում է

Թույլատրվում է

Թույլատրվում է վարորդի հաեցողությամբ, եթե մոտակայքում բացակայում է մոտեցող գնացքը

Թույլատրվում է՝ գնացքի հերթապահի բացակայության դեպքում:

16 / 20

Ո՞ր տարբերակում է նշված արգելված դիրքով կայանումը կատարած վարորդը

Միայն Ա

Միայն Բ

17 / 20

Բարձրացնել արագությունը վարորդին արգելվում է, եթե

Դա կխոչընդոտի իրեն վազանցող տրանսպորտային միջոցի վարորդի վազանց կատարելուն:

Դա անհրաժեշտ է իրեն ճանապարհը զիջելու նպատակով կանգ առած վարորդի ճանապարհը ազատելու համար:

Դա կատարվում է խաչմերուկն ազատելու նպատակով

18 / 20

Ո՞ր վարորդն ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք

Ավտոբուսի վարորդը

Թեթև մարդատարի վարորդը

19 / 20

Բեռի փոխադրումն արգելվում է, եթե այն`

սահմանափակում է վարորդի տեսադաշտը.

դժվարացնում է տրանսպորտային միջոցի ղեկավարումը և թուլացնում կայունությունը

ծածկում է արտաքին լուսային սարքերն ու լուսանդրադարձիչները, համարանիշերը կամ ճանաչման նշանները, ինչպես նաև խանգարում ձեռքով տրվող ազդանշանների ընկալմանը

նշված բոլոր դեպքերում:

20 / 20

Անգիտակից վիճակում գտնվող և շնչառություն ունեցող տուժածին պետք է.

Պառկեցնել մեջքի վրա:

Բացել բերանը և դուրս քաշել լեզուն:

Շրջել կողքի և գլուխը հետ տանել: