Թեստ 15

30։00
Ճիշտ պատասխաններ 18 // Տևողությունը - 5ր50վ
1

Ո՞ր նկարում է վարորդը ճիշտ կատարում մանևրը:
2

Եթե մտադիր եք շարունակել երթևեկությունն ուղիղ, ու՞մ պետք է զիջեք ճանապարհը:

3

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` երթևեկության գոտի է համարվում`4

"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին" ՀՀ օրենքի համաձայն՝ D կարգի և D1 ենթակարգի տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքի վկայական կարող է տրվել այն անձանց, ովքեր ունեն`

5

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
6

Այս ճանապարհային նշանը ցույց է տալիս`
7

Թույլատրվու՞մ է արդյոք ուղևորներ նստեցնելու համար կանգ առնել այս նշանով նշված գոտու վրա:
8

Ի՞նչ է ցույց տալիս այս ճանապարհային նշանը:
9

Խաչմերուկը վերջինը կանցնի`
10

Ո՞ր պատասխանում է ճիշտ նշված անցման հերթականությունը:
11

Ո՞ր նկարում է վարորդը ճիշտ կատարում շրջադարձը:12

Ո՞ր ուղղությամբ կարող է վարորդը շարունակել երթևեկությունը:
13

Վարորդներից որն է պարտավոր կանգ առնել:
14

Ի՞նչ է նշանակում տվյալ ճանապարհային գծանշումը:
15

Թույլատրվու՞մ է արդյոք քարշակել կողային կցորդով մոտոցիկլները:
16

Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում միջքաղաքային ավտոբուսների երթևեկությունն ավտոմայրուղիներով:


17

Թույլատրվու՞մ է արդյոք նշված տեղում վազանցել ավտոբուսը:18

Վերադասավորումից առաջ ավտոբուսի վարորդը նախազգուշացնող ազդանշան պետք է տա՝

19

Վթարի հետևանքով հետիոտն ընկել է և վնասել ձեռքը: Նախաբազկի վրա կա մեծ վերք (մոտ 5 սմ երկարությամբ), որից միալար մուգ գույնի արյուն է հոսում: Ի՞նչ է պետք անել արյունահոսությունը դադարեցնելու նպատակով:
20

Քիչ վտանգավոր վերքերի մշակման ժամանակ պետք է.