Թեստ 16

30։00
Ճիշտ պատասխաններ 18 // Տևողությունը - 5ր50վ
1

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն է ճիշտ կատարում հետադարձը:
2

Տվյալ իրադրությունում պարտավո՞ր է մոտոցիկլի վարորդը զիջել ճանապարհը։3

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` թույլատրելի առավելագույն զանգված է համարվում`4

"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին" ՀՀ օրենքի համաձայն՝ D, DE կարգերի, D1 և D1E ենթակարգերի տրանսպորտային միջոցներ վարելու միջազգային վարորդական իրավունքի վկայական կարող է տրվել՝

5

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
6

Նշաններից ո՞րն է արգելում երթևեկությունը նշանի վրա պատկերվածից ավելի փոքր միջտարածությամբ:


7

Այս ճանապարհային նշանի առկայության դեպքում`8

Ո՞ր ճանապարհային նշանն է պարտադրում վարորդին երթևեկել միայն դեպի ձախ կամ դեպի աջ:
9

Ո՞ր ավտոմոբիլը վերջինը կանցնի խաչմերուկը:
10

Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ`
11

Պարտավո՞ր է արդյոք տրամվայի վարորդը լուսացույցի կանաչ ազդանշանի դեպքում զիջել ճանապարհն այլ ուղղություններից մոտեցող տրանսպորտային միջոցներին:12

Աջ շրջադարձի դեպքում վարորդը պարտավոր է ճանապարհը զիջել`

13

Որպես գնացքի կանգառի ազդանշան ծառայում է`

14

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցների համար է առանձնացված A տառով գծանշված գոտին:
15

Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում երթևեկությունը ճկուն կցիչով քարշակելիս:


16

Ի՞նչ արագությամբ է թույլատրվում տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը «Բնակելի գոտի» և «Բնակելի գոտու վերջ» ճանապարհային նշանների ազդեցության տարածքներում:
17

Տրանսպորտային միջոցների վազանց նշանակում է`18

Ձայնային ազդանշանների կրկնողությամբ ընդհանուր տագնապի ինչպիսի՞ ազդանշան է ավտոբուսի վարորդը պարտավոր տալ երկաթուղային գծանցի վրա հարկադրական կանգառ կատարելու դեպքում:

19

Վերջույթների փափուկ հյուսվածքների փակ վնասվածքների դեպքում առաջին ժամերին օգնություն ցուցաբերելիս պետք է.

20

Վտանգավոր վերքերի մշակման ժամանակ պետք է.