Թեստ 17

30։00
Ճիշտ պատասխաններ 18 // Տևողությունը - 5ր50վ
1

Ճանապարհային նշանների, գծանշման և բաժանարար գոտու բացակայության դեպքում վարորդները երկկողմ երթևեկությամբ ճանապարհների երթևեկելի մասում գտնվող ճանապարհային կառույցների տարրերը պետք է շրջանցեն`2

Տվյալ իրադրությունում ունե՞ք արդյոք նշված մանևրի իրավունք:3

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` կարգավորող է համարվում`
4

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
5

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
6

Ճանապարհի վտանգավոր հատվածի տեղամասից ի՞նչ հեռավորության վրա են տեղադրվում այս նշանները բնակավայրերում:


7

Նշաններից ո՞րն է կոչվում «Հատում հեծանվային արահետի հետ»:


8

Ի՞նչ են ցույց տալիս նշված ճանապարհային նշանները:9

Խաչմերուկն առաջինը կանցնի`
10

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:11

Այս լուսացույցը կիրառվում է երթևեկությունը կարգավորելու համար`
12

Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալհերթականությամբ:
13

Բնակավայրերում, յուրաքանչյուր ուղղությամբ մեկ երթևեկելի գոտի ունեցող և մեջտեղում տրամվայի գծեր չունեցող ճանապարհների ձախ կողմում կանգառն ու կայանումը`14

Թույլատրվու՞մ է ավտոբուսների կանգառն ու կայանումը բնակավայրերում երթևեկելի մասի ձախ կողմում` միակողմ երթևեկության ճանապարհներին:
15

Տրանսպորտային միջոցի վրա բեռը տեղաբաշխվում և անհրաժեշտության դեպքում նաև ամրացվում է այնպես, որպեսզի`
16

Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում թեթև մարդատար ավտոմոբիլների երթևեկությունը այս ճանապարհային նշանի ազդեցության ճանապարհահատվածներում:


17

Օրվա մութ ժամանակ և անբավարար տեսանելիության պայմաններում` անկախ ճանապարհի լուսավորվածությունից, երթևեկող մեխանիկական տրանսպորտային միջոցների վրա պետք է միացված լինեն`
18

Կարմիր գույնի առկայծող փարոսիկ միացրած, կանգնած վիճակում գտնվող տրանսպորտային միջոցին մոտենալիս` տվյալ ուղղությամբ երթևեկող ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների վարորդները պետք է`
19

Վարորդը կքանստած երկար ժամանակ փոխում էր ավտոմեքենայի անիվը: Կտրուկ վեր կենալով` նա բռնում է գլուխը և հանկարծ կորցնելով գիտակցությունը, ընկնում: Ի՞նչ է պետք անել:

20

Հետընթացը խաչմերուկում