Թեստ 18

30։00
Ճիշտ պատասխաններ 18 // Տևողությունը - 5ր50վ
1

Ո՞ր ուղղությամբ է արգելվում երթևեկությունը:

2

Դուք շարունակում եք երթևեկությունն ուղիղ, ո՞ր տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:

3

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` հեծանիվ է համարվում`4

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
5

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
6

Այս ճանապարհային նշանը`
7

Նշաններից ո՞րն է ցույց տալիս վազանցի արգելման գոտու վերջը:


8

Տվյալ ճանապարհային նշանների ազդեցությունը տարածվում է`
9

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:10

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցը պետք է զիջի ճանապարհը:11

Եթե կարգավորողի աջ ձեռքը պարզված է առաջ, ապա նրա ձախ կողմից ոչ ռելսագնաց տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրվում է`12

Ի՞նչ է ցույց տալիս հորիզոնական գծանշման դեղին հոծ գիծը:
13

«Կանգ» գծից կամ «երթևեկությունն առանց կանգառի արգելվում է» նշանից ինչ հեռավորության վրա պետք է կանգնեցվի տրանսպորտային միջոցը` մոտեցող գնացքին ճանապարհը զիջելու համար:


14

Կանգառի կետերի տարածքից դուրս թույլատրվու՞մ է ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցներին կանգառ կատարել:15

Թեթև մարդատար ավտոմոբիլի առջևի նստատեղին, եթե այն կահավորված չէ երեխաներին պահող հարմարանքով, թույլատրվում է փոխադրել երեխաներ, եթե լրացել է նրանց`
16

Ո՞ր դեպքում կանոնները չեն պարտադրում տալ նախազգուշացնող ազդանշան:
17

Ո՞ր դեպքում օրվա լուսավոր ժամանակ մոտոցիկլի վրա պետք է միացված լինի լապտերների մոտակա լույսը:

18

Կապույտ գույնի առկայծող փարոսիկ և հատուկ ձայնային ազդանշան միացրած տրանսպորտային միջոց մոտենալու դեպքում ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների վարորդները պետք է՝
19

Ի՞նչ է պետք անել, եթե հնարավոր չէ ապահովել դեպքի վայրի անվտանգությունը:

20

Ավտոմոբիլը գտնվում է այնպիսի դիրքում, որ հետընթացով շատ հեշտ կարող եք դուրս գալ ճանապարհ։ Ձեր գործողությունները․