Թեստ 19

30։00
Ճիշտ պատասխաններ 18 // Տևողությունը - 5ր50վ
1

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն է խախտում կանոնները շրջադարձ կատարելիս` արգելակման գոտի ունեցող ճանապարհին:
2

Դուք շարունակում եք երթևեկությունն ուղիղ․ պարտավոր ե՞ք արդյոք զիջել ճանապարհը թեթև մարդատար ավտոմոբիլին։3

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` հետիոտն է համարվում`4

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
5

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
6

Նշաններից ո՞րն է պարտադրում զիջել ճանապարհը հանդիպակաց ուղղությամբ ճանապարհի նեղ հատված մուտք գործող կամ դրան մոտեցող տրանսպորտային միջոցներին:


7

Նշաններից ո՞րն է ցույց տալիս երթևեկության ուղղությունները T-աձև խաչմերուկում:


8

Տվյալ իրադրությունում ո՞ր հետագծով է թույլատրվում արգելքի շրջանցումը:
9

Խաչմերուկն առաջինը կանցնի`
10

Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ՝
11

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունն է թույլատրվում լուսացույցի տվյալ ազդանշանի դեպքում:
12

Թույլատրվու՞մ է արդյոք վարորդին հատել տրանսպորտային միջոցների կայանման տեղերի սահմանները նշող գծանշման հոծ գիծը:13

Թույլատրվում է արդյոք կանգառը նշված տեղում:14

Թույլատրվու՞մ է ավտոբուսների կայանումը բնակելի գոտիներում և բակային տարածքներում:
15

Թույլատրվու՞մ է արդյոք մարդկանց փոխադրումը բեռնատար կցորդում:
16

Վերադասավորումից առաջ նախազգուշացնող ազդանշանը պետք է տրվի`
17

Առաջնահերթ ի՞նչ պետք է ձեռնարկի վարորդը հանդիպակաց երթևեկող տրանսպորտային միջոցի լապտերների լույսից շլանալու դեպքում:

18

Ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների վարորդների կողմից ձայնային ազդանշանները կարող են կիրառվել`

19

Դուք տեսնում եք ընկած մարդու և նկատում նրա սրունքից դուրս ցցված ոսկորը և արյուն: Եթե դեպքի վայրն անվտանգ է, ի՞նչ պետք է անել առաջին հերթին:
20

Դուք կանգնած եք ընդնահուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների կանգառից 20 մետր առաջ։ Նկատում եք, որ կանգառում կանգնած է ձեզ շատ հարազատ մարդ։ Ձեր գործողությունները։