Թեստ 2

30։00
1 / 20

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` A կարգի տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքի վկայական կարող է տրվել`

16 տարին լրացած անձանց:

17 տարին լրացած անձանց:

18 տարին լրացած անձանց:

2 / 20

Զիջել ճանապարհն այլ տրանսպորտային միջոցների նշանակում է

Վարորդը չպետք է շարունակի կամ վերսկսի շարժումը կամ կատարի որևէ մանևր, եթե դա կարող է այլ տրանսպորտային միջոցների վարորդներին ստիպել փոխել շարժման ուղղությունը կամ արագությունը:

Վարորդը չպետք է շարունակի կամ վերսկսի շարժումը կամ կատարի որևէ մանևր, եթե դա կարող է այլ տրանսպորտային միջոցների վարորդներին ստիպել անսպասելի փոխել շարժման ուղղությունը կամ արագությունը

Անվերապահորեն կանգնեցնել տրանսպորտային միջոցը:

3 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

Բեռնատար ավտոմոբիլի դողերի պահպանաշերտի մնացորդային բարձրությունը կազմում է 1.6 մմ:

Չի գործում պնևմատիկ արգելակային հաղորդակի ճնշաչափը:

Երկու դեպքում էլ:

4 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

անսարք է կամ բացակայում է կառուցվածքով նախատեսված ղեկային կառավարման ուժեղարարը

չի աշխատում ձայնարկիչը

երկու դեպքում էլ

5 / 20

Թույլատրվու՞մ է արդյոք ավտոբուսի վարորդին մուտք գործել խաչմերուկ տվյալ իրադրությունում:

Թույլատրվում է:

Արգելվում է:

Թույլատրվում է, եթե ավտոբուսը երթևեկում է սահմանված երթուղով:

6 / 20

Թույլատրվու՞մ է արդյոք մուտք գործել այս նշանով նշված գոտի աջ շրջադարձ կատարելիս:

Թույլատրվում է:

Արգելվում է:

Թույլատրվում է, եթե այդ գոտին մնացած երթևեկելի մասից բաժանված չէ գծանշման հոծ գծով:

7 / 20

Ի՞նչ են ցույց տալիս նշված ճանապարհային նշանները:

Նորոգման աշխատանքների պատճառով կողնակ մուտք գործելը վտանգավոր է:

Ճանապարհին իրականացվում են վերանորոգման աշխատանքներ:

8 / 20

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:

Կապույտ ավտոմոբիլի վարորդը:

Կարմիր ավտոմոբիլի վարորդը:

9 / 20

Այս խաչմերուկում նշվածներից ո՞ր ուղղություններով կարող եք շարունակել երթևեկությունը

Միայն Ա

Բ կամ Գ

Ա կամ Բ

10 / 20

Այս իրավիճակում ձախ շրջադարձ կատարելիս

Կանցնեք խաչմերուկն առաջինը

Կզիջենք ճանապարհը բեռնատարի վարորդին

11 / 20

Ձախ շրջադարձ կատարելիս պետք է զիջել

Բեռնատարի վարորդին

Երկու վարորդներին

Ոչ ոքի

12 / 20

Ո՞ր նկարում է վարորդը ճիշտ կատարում շրջադարձը:

Ձախ նկարում:

Աջ նկարում:

Երկու նկարներում էլ:

13 / 20

Ինչ հեռավորության վրա է արգելվում տրանսպորտային միջոցների կայանումը երկաթուղային գծանցերից:

15 մ

50 մ

100 մ

150 մ

14 / 20

Թույլատրվու՞մ է արդյոք նշված տեղում վազանցել ավտոբուսը:

Թույլատրվում է:

Արգելվում է:

15 / 20

Ո՞ր վայրում է թույլատրվում կանգառ կատարել

Միայն Բ

Միայն Ա և Բ

Միայն Ա և Գ

Ոչ մի վայրում

16 / 20

Ավտոբուսի քարշակումը մերկասառույցի պայմաններում արգելվում է՝

Ճկուն կցիչով:

Կոշտ կցիչով:

17 / 20

Տվյալ իրավիճակում ուղիղ երթևեկելու դեպքում թույլատրվում է

Շրջանցել բեռնատարն աջ կողմից:

Շարունակել երթևեկությունը միայն բեռնատարի անցումից հետո

Նշված երկու դեպքերն էլ թույլատրելի են

18 / 20

Այս իրավիճակում թո՞ւյլատրվում է հետընթացով մոտենալ ուղևորին

Այո

Ոչ

19 / 20

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցները կարող են երթևեկել այս ճանապարհի աջ եզրային գոտիով

Տրոլեյբուսներն ու ընդհանուր օգտագործման ավտոբուսները

Տրոլեյբուսներն ու ավտոբուսները

Միայն ավտոբուսները

20 / 20

Ավտովթարի ժամանակ հետևյալ տուժածներից որի՞ն օգնություն կցուցաբերեք առաջին հերթին:

Վախեցած հղի կին:

Քերծվածքներով երեխա:

Բազկի կոտրվածքով տղամարդ:

Անգիտակից տղամարդ: