Թեստ 2

30։00
Ճիշտ պատասխաններ 18 // Տևողությունը - 5ր50վ
1

Թույլատրվու՞մ է արդյոք ավտոբուսի վարորդին մուտք գործել խաչմերուկ տվյալ իրադրությունում:
2

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:3

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` հարկադրված կանգառ է համարվում`

4

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` «C» կարգի տրանսպորտային միջոցներ վարելու միջազգային վարորդական վկայական կարող է տրվել`
5

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
6

Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝
7

Նշաններից ո՞րն է ցույց տալիս տրանսպորտային միջոցների կանգառն ու կայանելն արգելող ճանապարհային նշանների ազդման գոտին:


8

Ո՞ր նշանների ազդեցությունն է գործում միայն այն ժամանակահատվածում, որ ընթացքում երթևեկելի մասի ծածկույթը խոնավ է:

9

Խաչմերուկը վերջինը կանցնի`
10

Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ`
11

Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ:
12

Այս լուսացույցը կիրառվում է`
13

Ի՞նչ է նշանակում այս գծանշումը:
14

Ինչպե՞ս պետք է վարվի թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդը, եթե ավտոբուսի վարորդը սկսել է արգելակել:
15

Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում երթևեկությունը` մեխանիկական տրանսպորտային միջոցներով քարշակելու ժամանակ:


16

Կահավորված թափքում մարդկանց փոխադրելու դեպքում բեռնատար ավտոմոբիլի վարորդը պարտավոր է երթևեկել ոչ ավելի քան`
17

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:18

Տրանսպորտային միջոցից ի՞նչ հեռավորության վրա է տեղադրվում «Վթարային կանգառ» նշանը:
19

Օրվա լուսավոր ժամերին երեխաների կազմակերպված խմբեր տեղափոխելու ժամանակ պետք է միացված լինեն ավտոբուսի`

20

Դուք հարևանի ավտոտնակից լսում եք մեքենայի շարժիչի ձայնը և, բացելով դուռը, տեսնում եք գետին ընկած հարևանին: Ի՞նչ է պետք անել առաջին հերթին: