Թեստ 20

30։00
1 / 20

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհներին սահմանվում է`

Աջակողմյան երթևեկություն:

Ձախակողմյան երթևեկություն:

2 / 20

Քանի՞ երթևեկելի մասերի հատում կա այս խաչմերուկում

Մեկ

Երկու

3 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

Առանց տրանսպորտային միջոցի հաշվառումն իրականացնող մարմնի թույլտվության` տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքում կատարված են փոփոխություններ (վերասարքավորումներ):

Առջևի մասում տեղադրված են դեղին գույնի լույսերով շրջադարձի ցուցիչներ:

Երկու դեպքում էլ:

4 / 20

Մոտոցիկլների շահագործումն արգելվում է, եթե`

Բացակայում են կառուցվածքով նախատեսված անվտանգության աղեղները:

Դողերի պահպանաշերտի նվազագույն մնացորդային բարձրությունը կազմում է 1,6 մմ:

Երկու դեպքում էլ:

5 / 20

Թույլատրվու՞մ է արդյոք տվյալ իրադրությունում կարմիր ավտոմոբիլի վարորդին շարունակել երթևեկությունը:

Թույլատրվում է:

Արգելվում է:

6 / 20

Հետևյալ նշաններից ո՞րն է թույլատրում երթևեկել միայն նշված (կմ/ժ) կամ ավելի բարձր արագությամբ:

- 1 -

- 2 -

- 3 -

- 4 -

- 5 -

7 / 20

Ո՞ ր ուղղությամբ է թույլատրվում թեթև մարդատար ավտոմոբիլի երթևեկությունը:

Դեպի ձախ և հակառակ ուղղությամբ:

Ցանկացած ուղղությամբ:

Ուղիղ, ձախ և հակառակ ուղղությամբ:

8 / 20

Թույլատրվո՞ւմ է հետընթացով մոտենալ ուղևորին

Այո

Ոչ

9 / 20

Այս նշանները պարտադրում են պահպանել առջևից ընթացողից հեռավորությունը

Փոքր 70 մետրից 900 մետր հատվածում

Ավելի 70 մետրից 900 մետր հատվածում

70մ՝ 900 մետր հետո:

10 / 20

Այս իրադրությունում ձախ շրջադարձ կատարելիս վարորդը

Պետք է զիջի ճանապարհը

Կանցնի խաչմերուկն առաջինը

11 / 20

Աջ շրջադարձ թույլատրելի է՞ այս իրավիճակում

Այո՝ չխոչընդոտելով հետիոտններին

Ոչ

12 / 20

Ի՞նչ հերթականությամբ կանցնեն խաչմերուկը տրանսպորտային միջոցները, եթե լուսացույցերը չեն աշխատում՝

Տրոլեյբուսը և մոտոցիկլը, ավտոբուսը և թեթև մարդատար ավտոմոբիլը:

Մոտոցիկլը, ավտոբուսը և թեթև մարդատար ավտոմոբիլը, տրոլեյբուսը:

Ավտոբուսը և թեթև մարդատար ավտոմոբիլը, տրոլեյբուսը և մոտոցիկլը:

13 / 20

Որ տրանսպորտային միջոցներին է թույլատրվում կայանումը:

Միայն մոտոցիկլին

Միայն բեռնատար ավտոմոբիլին

Թեթև մարդատար ավտոմոբիլին և մոտոցիկլին

Բոլոր տրանսպորտային միջոցներին:

14 / 20

Տվյալ նշանի ազդեցության գոտում ո՞ր տրանսպորտային միջոցներին է թույլատրվում կանգառ կատարել:

Միայն ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցներին:

Միայն հաշմանդամների կողմից ղեկավարվող տրանսպորտային միջոցներին:

Միայն միացված հաշվիչով տաքսիներին:

Բոլորին արգելվում է:

15 / 20

Թույլատրվու՞մ է ուղևորների փոխադրումը ավտոբուսի սրահում տվյալ իրավիճակում:

Արգելվում է:

Թույլատրվում է:

Թույլատրվում է նստատեղերի քանակին համապատասխան:

16 / 20

Ո՞ր դեպքում է վարորդը խախտել կայանում կատարելու կանոնները

Միայն Ա

Միայն Բ

Երկուսն էլ խախտել են

Ոչ ոք

17 / 20

Տրանսպորտային միջոցի հետևի եզրաչափից 1.2 մ դուրս ցցված բեռը պետք է արդյո՞ք նշվի օրվա լուսավոր ժամերին «Մեծ եզրաչափերով բեռ» ճանաչման նշանով, իսկ օրվա մութ ժամանակ և անբավարար տեսանելիության պայմաններում, նաև` առջևից սպիտակ, իսկ հետևից` կարմիր գույնի լապտերիկներով կամ լուսանդրադարձիչով

Այո

Ոչ

18 / 20

Տրանսպորտային միջոցի վրա վթարային լուսային ազդանշանը պետք է միացված լինի`

Ճանապարհատրանսպորտային պատահարի դեպքում:

Կանգառն արգելված տեղերում` հարկադրված կանգառի դեպքում:

Երկու դեպքում էլ:

19 / 20

Պարտավոր է արդյո՞ք թեթև մարդատարի վարորդը վերադասավորվել աջ եզրային գոտի վազանց ավարտելուց հետո

Ոչ, եթե գործում են բնակավայրով երթևեկության կանոնները

Այո

Ոչ

20 / 20

Հանգիստ վիճակում չափահաս մարդու շնչառությունը կազմում է.

12-18 շնչառական շարժում մեկ րոպեում:

20-30 շնչառական շարժում մեկ րոպեում:

40-60 շնչառական շարժում մեկ րոպեում: