Թեստ 23

30։00
Ճիշտ պատասխաններ 18 // Տևողությունը - 5ր50վ
1

Հետադարձն արգելվում է`


2

Եթե մտադիր եք խաչմերուկում կատարել հետադարձ, ո՞ր տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:
3

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` երթևեկելի մասով հեծանվորդներին արգելվում է երթևեկել`
4

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
5

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
6

Ի՞նչ են նշանակում հետևյալ նշանները:7

Այս ճանապարհային նշաններից ո՞րը չի համարվում արգելող:


8

Տվյալ դեպքում պարտավո՞ր է վարորդը կանգ առնել կարգավորողի կողմից նշված տեղում:9

Ավտոմոբիլները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ`10

Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ՝11

Երթևեկությունն արգելվում է`

12

Ի՞նչի համար են ծառայում երթևեկելի մասի վրայի սլաքները:
13

Կանգառն արգելվում է, եթե հոծ գծի և կանգնած տրանսպորտային միջոցի միջև տարածությունը կազմում է`


14

Երեխաների կազմակերպված խմբեր փոխադրող տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրվում է`
15

Թույլատրվու՞մ է արդյոք մարդկանց փոխադրումը քարշակվող ավտոբուսում:
16

Ձայնային ազդանշանների կրկնողությամբ ընդհանուր տագնապի ինչպիսի՞ ազդանշան է վարորդը պարտավոր տալ երկաթուղային գծանցի վրա հարկադրական կանգառ կատարելու դեպքում:
17

Հանդիպակաց երթևեկող տրանսպորտային միջոցից ի՞նչ հեռավորության վրա լապտերների հեռահար լույսը պետք է փոխարկվի մոտակայի:
18

Կարելի՞ է նշված հետագծով երթևեկելու համար ձեռքով տալ նախազգուշացնող ազդանշան:
19

Ավտովթարի ժամանակ հետևյալ տուժածներից որի՞ն օգնություն կցուցաբերեք առաջին հերթին:

20

Եթե մտադիր եք կատարել աջ շրջադարձ, պարտավո՞ր եք արդյոք զիջել ճանապարհը թեթև մարդատար ավտոմոբիլին: