Թեստ 23

30։00
1 / 20

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` տրանսպորտային միջոցի ձեռք բերման օրվանից ի՞նչ ժամկետում այն պետք է ներկայացվի հաշվառման` Ճանապարհային ոստիկանության մարմիններ:

15 օրվա ընթացքում:

10 օրվա ընթացքում:

20 օրվա ընթացքում:

2 / 20

Նշվածներից ո՞ր անշարժ օբյեկտը արգելք չի հանդիսանում

Երթևեկելի մասի ծածկույթի վնասվածքը

Կողմնակի առարկան

Անսարք կամ անշարժ ավտոմեքենան

Խցանման պատճառով կանգ առած ավտոմեքնան

3 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

Առջևի մասում տեղադրված են դեղին գույնի լույսերով շրջադարձի ցուցիչներ:

Բացակայում է դողի անվահեցի ամրացման հեղյուսներից թեկուզ մեկը:

Երկու դեպքում էլ:

4 / 20

Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

Շարժիչն աշխատում է ընդհատումներով:

Դողերն ունեն անվադողի հենքը (կորդը) մերկացնող տեղային վնասվածքներ:

Երկու դեպքում էլ:

5 / 20

Հետադարձն արգելվում է`

Հետիոտնային անցումների վրա և թունելներում:

Կամուրջների, ուղեկամուրջների, էստակադների վրա և դրանց տակ:

Երկաթուղային գծանցներում:

Ճանապարհի` թեկուզ և մեկ ուղղությամբ 100 մ-ից պակաս տեսանելիության տեղերում:

Բոլոր թվարկած դեպքերում:

6 / 20

Այս ճանապարհային նշանը նախազգուշացնում է, որ առջևում`

Կամուրջ կամ լաստանավային անցում չունեցող ջրային արգելքով ճանապարհահատված է:

Ջրային արգելքով ճանապարհահատված է, որի վրա առկա է բացվող կամուրջ:

Տեղամաս է, որտեղ ճանապարհը դուրս է գալիս ափ կամ առափ:

7 / 20

Ի՞նչ առավելագույն հեռավորության վրա է տեղադրվում բարդ խաչմերուկում «խաչմերուկի տարածք» ճանապարհային նշանը, եթե այն հնարավոր չէ տեղադրել խաչմերուկի սահմանին։

10 մետր

20 մետր

30 մետր

8 / 20

Ազդու՞մ է արդյոք արգելող նշանը ճանապարհի այն հատվածի վրա, որտեղ կանգառ է կատարել վարորդը:

Ազդում է:

Չի ազդում:

9 / 20

Ո՞ր վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը

Շարժումը սկսող վարորդը

Կանգնել պատրստվող վարորդը

10 / 20

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը

Ավտոբուսի վարորդը

Թեթև մարդատարի վարորդը:

11 / 20

Թույլատրվո՞ւմ է կայանումը նշված վայրում

Այո

Թույլատրվում է միայն նշված վայրի բնակիչներին

Ոչ

12 / 20

Խաչմերուկն ուղիղ անցնելիս վարորդը

Կարող է առաջինն անցնել

Պետք է զիջի տրամվային

Պետք է զիջի երկու վարորդներին

13 / 20

Այս խաչմերուկում վարորդը

Կանցնի առաջինը

Պետք է զիջի ճանապարհը տրամվային

14 / 20

Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ՝

Բեռնատար ավտոմոբիլը և մոտոցիկլը, ավտոբուսը, տրոլեյբուսը:

Բեռնատար ավտոմոբիլը և ավտոբուսը, մոտոցիկլը, տրոլեյբուսը:

15 / 20

Թույլատրվու՞մ է ավտոբուսների կանգառն ու կայանումը բնակավայրերում երթևեկելի մասի ձախ կողմում` միակողմ երթևեկության ճանապարհներին:

Թույլատրվում է:

Արգելվում է:

Թույլատրվում է միայն կանգառ կատարելու համար:

16 / 20

Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում միջքաղաքային ավտոբուսների երթևեկությունն ավտոմայրուղիներով:

70 կմ/ժ:

80 կմ/ժ:

90 կմ/ժ:

100 կմ/ժ:

110 կմ/ժ:

17 / 20

Ո՞ր վարորդն է խախտել կանգառ կատարելու կանոնները

Ավտոմոբիլի վարորդը

Մոտոցիկլի վարորդը

Երկու վարորդները

Ոչ ոք

18 / 20

Տրանսպորտային միջոցի հետևի եզրաչափից 0.6մ դուրս ցցված բեռը պետք է արդյո՞ք նշվի օրվա լուսավոր ժամերին «Մեծ եզրաչափերով բեռ» ճանաչման նշանով, իսկ օրվա մութ ժամանակ և անբավարար տեսանելիության պայմաններում, նաև` առջևից սպիտակ, իսկ հետևից` կարմիր գույնի լապտերիկներով կամ լուսանդրադարձիչով

Այո

Ոչ

19 / 20

Տրանսպորտային միջոցի վրա վթարային լուսային ազդանշանը պետք է միացված լինի`

Լապտերների լույսից վարորդի շլացման դեպքում:

Քարշակման դեպքում (քարշակվող մեխանիկական տրանսպորտային միջոցի վրա):

Երկու դեպքում էլ:

20 / 20

Դուք հարևանի ավտոտնակից լսում եք մեքենայի շարժիչի ձայնը և, բացելով դուռը, տեսնում եք գետին ընկած հարևանին: Ի՞նչ է պետք անել առաջին հերթին:

Լայն բացել դռները և անջատել շարժիչը, հնարավորության դեպքում տեղափոխել տուժածին դեպքի վայրից:

Մանրակրկիտ զննել տուժածի մարմինը` վնասվածքներ հայտնաբերելու համար:

Բերել տուժածին կողքի ապահովության դիրքի:

Օգնել տուժածին ընդունել կիսանստած դիրք: