Թեստ 26

30։00
1 / 20

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` տրանսպորտային միջոցի վարորդը պարտավոր է օժանդակելու նպատակով տրամադրել տրանսպորտային միջոցը`

Ոստիկանության ծառայողներին` շտապ բժշկական օգնության կարիք ունեցող անձանց բժշկական հաստատություն տեղափոխելու համար:

Բուժաշխատողներին, որոնք բուժօգնություն ցույց տալու համար մեկնում են համընթաց ուղղությամբ (վարորդի համաձայնությամբ):

Երկու դեպքում էլ:

2 / 20

«Ճանապարհային երթեւեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ տրանսպորտային միջոցի վարորդը պարտավոր է ճանապարհատրանսպորտային պատահարին առընչություն ունենալու դեպքում՝

Անմիջապես կանգնեցնել տրանսպորտային միջոցը:

Միացնել վթարային լուսային ազդանշանը:

պատահարի մասին հայտնել ոստիկանություն:

Կատարել թվարկած բոլոր գործողությունները:

3 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

Բացակայում են կառուցվածքով նախատեսված անվտանգության ամրագոտիները:

Հետևի մասում տեղադրված են սպիտակ գույնի լույսերով հետընթացի լապտերիկներ:

Երկու դեպքում էլ:

4 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե

անվահեցի կամ անվասկավառակի վրա առկա են ճաքեր

անվահեցի ամրացման անցքերի ձևի և չափերի տեսանելի խախտումներ են առկա

երկու դեպքում էլ

5 / 20

Համընթաց ուղղությամբ շարժվող տրանսպորտային միջոցների միաժամանակյա վերադասավորման դեպքում ճանապարհը պետք է զիջի`

Ձախից ընթացող տրանսպորտային միջոցի վարորդը:

Աջից ընթացող տրանսպորտային միջոցի վարորդը:

6 / 20

Այս ճանապարհային նշանը ցույց է տալիս`

Միակողմ երթևեկությամբ ճանապարհ, որով թույլատրվում է միայն բեռնատար ավտոմոբիլների երթևեկությունը:

Միայն բեռնատար ավտոմոբիլների երթևեկության համար նախատեսված գոտին:

Բեռնատար ավտոմոբիլների համար առաջարկվող երթևեկության ուղղությունը:

7 / 20

Ստորև ներկայացված ճանապարհային գծանշումներից որն է ցույց տալիս խաչմերուկի հատվածը, որտեղ արգելվում է մուտք գործել, եթե առջևում երթևեկության ուղղությամբ առաջացել է խցանում, որը վարորդին կհարկադրի կանգ առնել։

-1-

-2-

-3-

8 / 20

Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ՝

Թեթև մարդատար ավտոմոբիլը, ավտոբուսը, բեռնատար ավտոմոբիլը:

Ավտոբուսը, բեռնատար ավտոմոբիլը, թեթև մարդատար ավտոմոբիլը:

Ավտոբուսը, թեթև մարդատար ավտոմոբիլը, բեռնատար ավտոմոբիլը:

9 / 20

Թեթև մարդատարի վարորդը

Պետք է զիջի ճանապարհը

Ունի առավելություն, քանի որ մոտեցել է աջ կողմից

10 / 20

Հետադարձ կատարել նշված գոտուց

Թույլատրվում

Արգելվում է

11 / 20

Այս իրավիճակում ձախ շրջադարձ կատարելիս

Խաչմերուկը կանցնեք առաջինը

Մուտք գործելով խաչմերուկ կզիջեք ճանապարհը մոտոցիկլի վարորդին և հետո կավարտեք մանևրը

12 / 20

Աջ շրջադարձ կատարելիս պարտավո՞ր եք զիջել ճանապարհը հանդիպակացից մոտեցող վարորդին

Այո

Ոչ

13 / 20

Ո՞ր վարորդն է խախտել կայանման կանոնները:

Բեռնատարի վարորդը

Թեթև մարդատարի վարորդը

Ոչ ոք

Երկու վարորդները

14 / 20

Թույլատրվում է արդյո՞ք վազանցել մոտոցիկլին

Թույլատրվում է

Արգելվում է

15 / 20

Թույլատրվում է արդյոք տվյալ դեպքում կանգ առնել ուղևոր իջեցնելու համար:

Թույլատրվում է, եթե դա խոչնդոտ չի ստեղծի ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների երթևեկությանը:

Արգելվում է:

16 / 20

Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում թեթև մարդատար ավտոմոբիլների երթևեկությունը ճանապարհներին` բնակավայրերից դուրս:

110 կմ/ժ:

100 կմ/ժ:

90 կմ/ժ:

80 կմ/ժ:

70 կմ/ժ:

17 / 20

Ի՞նչ արագությամբ է թույլատրվում տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը «Բնակելի գոտի» և «Բնակելի գոտու վերջ» ճանապարհային նշանների ազդեցության տարածքներում:

5 կմ/ժ ոչ ավելի:

10 կմ/ժ ոչ ավելի:

20 կմ/ժ ոչ ավելի:

18 / 20

Խաչմերուկը համարվում է կարգավորվող, եթե երթևեկության հերթականությունը որոշվում է`

Միայն լուսացույցի ազդանշաններով:

Միայն կարգավորողի ազդանշաններով:

Երկու դեպքում էլ

19 / 20

Աջ շրջադարձ կատարելիս պետք է

Կանգ առնել «Կանգ-գծի» առջև հետիոտններին խոչընդոտ չստեղծելու նպատակով

Մտնելով խաչմերուկ կանգ առնի հետիոտններին խոչընդոտ չստեղծելու նպատակով

Առանց կանգ առնելու անցնել խաչմերուկը

20 / 20

Շաքարախտով հիվանդ ձեր ընկերն իրեն վատառողջ է զգում և չի հիշում, թե վերջին անգամ երբ է ինսուլին ընդունել: Ի՞նչ է պետք անել այդ դեպքում առաջին հերթին:

Տալ նրան շաքար կամ քաղցր հեղուկ:

Առաջարկել նրան մի քանի ժամ հանգստանալ:

Խորհուրդ տալ ներարկել ինսուլին: