Թեստ 26

30։00
Ճիշտ պատասխաններ 18 // Տևողությունը - 5ր50վ
1

Համընթաց ուղղությամբ շարժվող տրանսպորտային միջոցների միաժամանակյա վերադասավորման դեպքում ճանապարհը պետք է զիջի`2

Եթե մտադիր եք խաչմերուկում կատարել հետադարձ, ո՞ր տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:

3

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` տրանսպորտային միջոց վարել սովորեցնողը`4

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
5

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝
6

Հետևյալ նշաններից ո՞րն է պահանջում զիջել ճանապարհը հանդիպակաց երթևեկող տրանսպորտային միջոցներին:


7

Նշաններից ո՞րն է պարտադրում զիջել ճանապարհը հատվող ճանապարհով ընթացող տրանսպորտային միջոցներին:


8

Ո՞ ր ուղղությամբ է թույլատրվում թեթև մարդատար ավտոմոբիլի երթևեկությունը:
9

Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ`
10

Թեթև մարդատար ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի`
11

Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությանբ`
12

Ճանապարհային նշաններից որի՞ հետ կարող է կիրառվել դեղին գույնի ընդհատվող գծանշումը:
13

Ո՞ր պատասխանում են ճիշտ թվարկված կանգառի կանոնները խախտած վարորդները:

14

Միջքաղաքային ավտոբուսների երթևեկությունը բնակավայրերից դուրս թույլատրվում է`
15

Մարդկանց փոխադրումն արգելվում է, եթե`
16

Ո՞ր նկարում է վարորդը տալիս ձախ շրջադարձի ազդանշան:
17

Թույլատրվու՞մ է արդյոք երկաթուղային գծանցով փոխադրել գյուղատնտեսական, ճանապարհային, շինարարական և այլ մեքենաներ ու մեխանիզմներ:
18

Պարտավո՞ր է ավտոբուսի վարորդը ճանապարհը զիջել "Շտապ օգնության" ավտոմոբիլին, եթե միացրած չեն կապույտ գույնի առկայծող փարոսիկը և հատուկ ձայնային ազդանշանը:19

Անգիտակից վիճակում գտնվող և շնչառություն ունեցող տուժածին պետք է.
20

Նշաններից ո՞րն է վարորդին առավելություն տալիս հանդիպակաց տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ: