Թեստ 28

30։00
Ճիշտ պատասխաններ 18 // Տևողությունը - 5ր50վ
1

Պարտավո՞ր է արդյոք սահմանված երթուղով երթևեկող ավտոբուսի վարորդը նշված իրադրությունում զիջել ճանապարհը:
2

Եթե մտադիր եք կատարել աջ շրջադարձ, պարտավո՞ր եք արդյոք զիջել ճանապարհը թեթև մարդատար ավտոմոբիլին:3

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` օրվա մութ ժամանակ է համարվում`4

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
5

Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝
6

Նշաններից ո՞րն է պարտադրում զիջել ճանապարհը հատվող ճանապարհով ընթացող տրանսպորտային միջոցներին:


7

Այս նշաններից ո՞րն է համարվում տրանսպորտային միջոցի ճանաչման նշան:
8

Այս ճանապարհային նշաններից որն է արգելում մուտք գործել խաչմերուկի տարածք, եթե առջևում երթևեկության ուղղությամբ առաջացել է խցանում, բացառությամբ աջ կամ ձախ շրջադարձ կատարելու դեպքերի։

9

Վարորդներից ո՞րն ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք:10

Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ՝
11

Եթե կարգավորողի աջ ձեռքը պարզված է առաջ, ապա նրա ձախ կողմից ոչ ռելսագնաց տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրվում է`12

Այս ճանապարհային գծանշումն ունի հետևյալ նշանակությունը:
13

Եթե երկաթուղային գծանցով երթևեկությունը արգելված է և բացակայում է լուսացույցը, ճանապարհային նշաններն ու գծանշումը, ապա վարորդը պետք է կանգ առնի`
14

Թույլատրվու՞մ է արդյոք միջքաղաքային ավտոբուսի վարորդին բնակավայրերում գերազանցել 60 կմ/ժ արագությունը:
15

Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում երթևեկել միջմարզային և միջքաղաքային ուղևորափոխադրումներ իրականացնող ավտոբուսներին` բնակավայրերից դուրս բոլոր ճանապարհներին:
16

Տրանսպորտային միջոցների վրա ի՞նչ նպատակով են տեղադրված նարնջագույն կամ դեղին գույնի առկայծող փարոսիկներ:17

Թույլատրվու՞մ է արդյոք երկաթուղային գծանցով փոխադրել գյուղատնտեսական, ճանապարհային, շինարարական և այլ մեքենաներ ու մեխանիզմներ:
18

Ինչի՞ մասին է տեղեկացնում թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդի կողմից ձեռքով տրված ազդանշանը:
19

Ավտովթարի դեպքում առաջին հերթին պետք է.

20

Օրվա լուսավոր ժամերին բեռը պետք է նշվի «Մեծ եզրաչափերով բեռ» ճանաչման նշանով, եթե