Թեստ 29

30։00
Ճիշտ պատասխաններ 18 // Տևողությունը - 5ր50վ
1

Եթե համապատասխան նշաններով կահավորված երկայնական թեքությամբ ճանապարհահատվածներում հանդիպակաց երթևեկությունը դժվարացած է, ապա ճանապարհը պետք է զիջել`
2

Եթե մտադիր եք կատարել աջ շրջադարձ, ո՞ր տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:
3

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` ավտոբուս է համարվում`4

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
5

Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝
6

Թույլատրվու՞մ է արդյոք ավտոբուսի վարորդին վազանց կատարել այս նշանի ազդման գոտում:
7

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի երթևեկությունն է արգելում այս ճանապարհային նշանը:
8

Ի՞նչ առավելագույն հեռավորության վրա է տեղադրվում բարդ խաչմերուկում «խաչմերուկի տարածք» ճանապարհային նշանը, եթե այն հնարավոր չէ տեղադրել խաչմերուկի սահմանին։
9

Խաչմերուկը երկրորդը կանցնի`
10

Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ՝
11

Երթևեկությունն արգելվում է`
12

Այս հորիզոնական ճանապարհային գծանշումը ցույց է տալիս`
13

Թույլատրվու՞մ է զբոսաշրջային ավտոբուսին երթևեկել A գծանշումով գոտիով:14

Թույլատրվու՞մ է արդյոք միջքաղաքային ավտոբուսի վարորդին բնակավայրերից դուրս գերազանցել 70 կմ/ժ արագություն:
15

Թույլատրվու՞մ է արդյոք ավտոբուսներին բնակավայրերից դուրս երթևեկել 70 կմ/ժ արագությամբ:16

Կապույտ գույնի առկայծող փարոսիկ և հատուկ ձայնային ազդանշան միացրած տրանսպորտային միջոց մոտենալու դեպքում վարորդները պետք է`17

Ինչո՞վ պետք է ղեկավարվի վարորդը երկաթուղային գծանցին մոտենալիս:

18

Վթարային լուսային ազդանշանը միացվում է`
19

Եթե տուժածի վերքի մեջ օտար մարմին կա, ապա օգնություն ցուցաբերելիս պետք է.

20

Թույլատրվում է արդյո՞ք խաչմերուկն անցնել ուղիղ` ճանապարհի աջ եզրային գոտուց։