Թեստ 29

30։00
1 / 20

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` երթևեկության գոտի է համարվում`

Երթևեկելի մասի գծանշված երկայնական գոտին, որի լայնությունը բավարար է տրանսպորտային միջոցների մեկ շարքով երթևեկության համար:

Երթևեկելի մասի գծանշված կամ չգծանշված երկայնական գոտին, որի լայնությունը բավարար է տրանսպորտային միջոցների մեկ շարքով երթևեկության համար:

2 / 20

Ո՞ր նկարում է խաչմերուկ պատկերված

Միայն ձախ

Միայն աջ

Երկու դեպքում

3 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

Չեն աշխատում թեթև մարդատար ավտոմոբիլի սրահի ներքին լուսավորության սարքերը:

Բացակայում են կառուցվածքով նախատեսված նստատեղերի գլխակալները:

Երկու դեպքում էլ:

4 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

չի աշխատում կառուցվածքով նախատեսված թափքի դռան փականը

չի աշխատում կառուցվածքով նախատեսված խցիկի դռան փականը

երկու դեպքում էլ

5 / 20

Եթե համապատասխան նշաններով կահավորված երկայնական թեքությամբ ճանապարհահատվածներում հանդիպակաց երթևեկությունը դժվարացած է, ապա ճանապարհը պետք է զիջել`

Վայրէջքի ուղղությամբ ընթացող տրանսպորտային միջոցին:

Ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցին:

Վերելքի ուղղությամբ ընթացող տրանսպորտային միջոցին:

6 / 20

Նշաններից ո՞րն է ցույց տալիս 50 կմ/ժ առավելագույն արագության սահմանափակման գոտու վերջը:

- 1 -

- 2 -

- 3 -

- 4 -

- 5 -

7 / 20

Խաչմերուկը վերջինը կանցնի`

Կապույտ ավտոմոբիլը:

Կանաչ ավտոմոբիլը:

Կարմիր ավտոմոբիլը:

8 / 20

Վարորդներից ո՞վ իրավունք ունի երթևեկել ուղիղ:

Ավտոբուսի և մոտոցիկլի վարորդները:

Թեթև մարդատար և բեռնատար ավտոմոբիլների վարորդները:

Թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդը:

9 / 20

Պարտավոր է՞ վարորդը վերադասավորվել աջ գոտի և նոր միայն կատարել աջ շրջադարձն այս իրավիճակում

.Այո

Ոչ

10 / 20

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցներին է թույլատրվում կայանել տվյալ ճանապարհային նշանի ազդեցության գոտում:

Միայն ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցներին:

Տրանսպորտային միջոցներին, որոնք վարում են հաշմանդամները և միացված հաշվիչով տաքսիներին:

11 / 20

Երեխաների կազմակերպված խմբեր փոխադրող տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրվում է`

60 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ:

70 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ:

80 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ:

12 / 20

Կապույտ գույնի առկայծող փարոսիկ և հատուկ ձայնային ազդանշան միացրած տրանսպորտային միջոց մոտենալու դեպքում ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների վարորդները պետք է՝

Շարունակեն երթևեկությունը, քանի որ երթևեկում են սահմանված երթուղով:

Զիջեն ճանապարհը՝ նշված տրանսպորտային միջոցի անխոչընդոտ անցումն ապահովելու համար:

Իջեցնեն արագությունը և զիջեն ճանապարհը՝ նշված տրանսպորտային միջոցի անխոչընդոտ անցումն ապահովելու համար:

13 / 20

Եթե լուսացույցի ազդանշանների նշանակությունները հակասում են առավելության նշանների պահանջներին, ապա վարորդները պետք է ղեկավարվեն`

Նշանների պահանջներով:

Լուսացույցի ազդանշաններով:

14 / 20

Ո՞ր հետագծով է թույլատրվում հետադարձ կատարելը

Խաչմերուկում՝ Ա

Մինչև խաչմերուկը՝ Բ

Երկու հետագծերով թույլատրված է

Երկու հետագծերով արգելված է

15 / 20

Չկարգավորվող խաչմերուկում ո՞ր նշաններն են առավելություն տալիս վարորդին հատվող ճանապարհով երթևեկողների նկատմամբ

Միայն Ա

Ա և Գ

Բոլոր

16 / 20

Աջ շրջադարձն այս իրադրությամբ կատարում ենք

Խաչմերուկն առաջինն անցնելով

Զիջում ենք ճանապարհը թեթև մարդատարի վարորդին

Զիջում ենք ճանապարհը երկու վարորդներին

17 / 20

Այս իրավիճակում աջ շրջադարձ թույլատրվո՞ւմ է

Ոչ

Այո՝ չխոչընդոտելով հետիոտնին

18 / 20

Նշվածներից ո՞ր վայրում է թույլատրված կանգառ կատարել

Միայն Ա

Միայն Բ

Ցանկացած:

19 / 20

Թույլատրվո՞ւմ է վազանցել բեռնատարին:

Այո

Այո, եթե վազանցը մինչև խաչմերուկ կավարտվի

Ոչ

20 / 20

Առաջին օգնություն ցուցաբերելիս վարակումից պաշտպանվելու համար պետք է.

Խուսափել վերքին անմիջապես դիպչելուց և օգնություն ցուցաբերել միայն ստերիլ ձեռնոցներով:

Չօգնել այն տուժածներին, որոնք ունեն արյունահոսություն: