Թեստ 30

30։00
1 / 20

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` թույլատրելի առավելագույն զանգված է համարվում`

Լրակազմված և լիցքավորված տրանսպորտային միջոցի զանգվածը:

Վարորդով, ուղևորներով և բեռով բեռնված, լրակազմված ու լիցքավորված տրանսպորտային միջոցի զանգվածը:

2 / 20

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` մոպեդ է համարվում `

Մինչև 50 սմ խորանարդ բանվորական ծավալի շարժիչով և մինչև 50կմ/ժ առավելագույն արագությամբ երկանիվ կամ եռանիվ տրանսպորտային միջոցը:

Մինչև 60 սմ խորանարդ բանվորական ծավալի շարժիչով և մինչև 60կմ/ժ առավելագույն արագությամբ երկանիվ կամ եռանիվ տրանսպորտային միջոցը:

Մինչև 70 սմ խորանարդ բանվորական ծավալի շարժիչով և մինչև 70կմ/ժ առավելագույն արագությամբ երկանիվ կամ եռանիվ տրանսպորտային միջոցը:

3 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

Հետևի մասում տեղադրված են կարմիր գույնի լուսանդրադարձնող հարմարանքներ:

Չի աշխատում կառուցվածքով նախատեսված արագաչափը:

Երկու դեպքում էլ:

4 / 20

Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

Չեն աշխատում վթարային ելքերը և դրանք գործողության մեջ դնող հարմարանքները:

Չի աշխատում կանգառ կատարելու պահանջի ազդանշանը:

Երկու դեպքում էլ:

5 / 20

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:

Տրակտորի վարորդը:

Ավտոբուսի վարորդը:

6 / 20

Ինչի՞ մասին են զգուշացնում այս նշանը և ցուցանակը:

Նորոգման աշխատանքների կատարման պատճառով ճանապարհի կողնակին կանգառն արգելվում է:

Նորոգման աշխատանքների կատարման պատճառով ճանապարհի կողնակ մուտք գործելը վտանգավոր է:

Նորոգման աշխատանքների կատարման պատճառով ճանապարհի կողնակին կայանելն արգելվում է:

7 / 20

Կապույտ ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի`

Առաջինը:

Երկրորդը:

8 / 20

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:

Ավտոմոբիլի վարորդը:

Տրամվայի վարորդը:

9 / 20

Ի՞նչ է նշանակում տվյալ ճանապարհային գծանշումը:

Ուղևորներ նստեցնելու-իջեցնելու տեղ:

Ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների կանգառի կետ:

Ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների կանգառի և տաքսիների կայանման տեղ:

10 / 20

Գտնվելով կամրջի սահմաններում թույլատրվո՞ւմ է հետադարձը

Թույլատրվում է, եթե տեսանելիությունը 100 մետր և ավելի է

Արգելվում է

11 / 20

Պարտավոր եք արդյո՞ք կանգ առնել «Կանգ-գծի» առջև

Այո

Ոչ

12 / 20

Թույլատրվո՞ւմ է վազանց կատարել այս իրավիճակում

Այո

Այո, եթե մոտոցիկլի արագությունը փոքր է 30կմ/ժ-ից

Ոչ

13 / 20

Տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը բնակավայրերում թույլատրվում է`

60 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ:

80 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ:

90 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ:

14 / 20

Ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների վարորդների կողմից ձայնային ազդանշանները կարող են կիրառվել`

Երթևեկության մյուս մասնակիցների նկատմամբ առավելություն ստանալու համար:

Բնակավայրերում՝ վազանց կատարելու մտադրության մասին մյուս վարորդներին նախազգուշացնելու համար:

Երբ դա անհրաժեշտ է ճանապարհատրանսպորտային պատահարը կանխելու համար:

Բոլոր դեպքերում էլ:

15 / 20

Թույլատրվու՞մ է արդյոք վարորդին շարունակել երթևեկությունը լուսացույցի դեղին ազդանշանը միանալու կամ կարգավորողը ձեռքը բարձրացնելու դեպքում:

Արգելվում է:

Թույլատրվում է, եթե վարորդը հնարավորություն չունի կանգնել` առանց կտրուկ արգելակման:

16 / 20

Աջ շրջադարձ կատարելիս

Պետք է զիջեք ճանապարհը

Կարող եք անցնել առաջինը

17 / 20

Ձախ շրջադարձը կատարելիս

Պարտավոր եք զիջել տրամվայի վարորդին

Խաչմերուն անցնել առաջինը

18 / 20

Կայանումը նշված վայրում

Թույլատրվում է

Արգելվում է

19 / 20

Ի՞նչ է պահանջվում վազանցվող տրանսպորտային միջոցի վարորդից

Նա պարտավոր է զիջել ճանապարհը վազանց կատարողին:

Նա որևէ կերպ չպետք է խոչընդոտի վազանցողին՝ բարձրացնելով արագությունը կամ կատարելով այլ գործողություն

20 / 20

Բրոնխիալ ասթմայով տուժածին նոպայի դեպքում պետք է.

Օգնել ընդունել կիսանստած դիրք:

Պառկեցնել և բարձրացնել ոտքերը:

Պառկեցնել` ոտքերը ծնկային հոդերում ծալած:

Պառկեցնել գլուխը բարձր դիրքով: