Թեստ 30

30։00
Ճիշտ պատասխաններ 18 // Տևողությունը - 5ր50վ
1

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:2

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն ուղևոր է համարվում`3

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` թեթև մարդատար ավտոմոբիլ է համարվում`4

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

5

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝
6

Հետևյալ նշաններից ո՞րն է թույլատրում երթևեկել միայն նշված (կմ/ժ) կամ ավելի բարձր արագությամբ:


7

Նշաններից ո՞րն է ցույց տալիս արգելքի շրջանցումն աջից կամ ձախից:


8

Ի՞նչի մասին է զգուշացնում այս ճանապարհային նշանը։
9

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:
10

Երթևեկությունն արգելվում է`
11

Ո՞ր ուղղությամբ է թույլատրվում երթևեկությունը:

12

Թույլատրվում է արդյոք մուտք գործել սպիտակ լայն գծերով գծանշված կղզյակ:
13

Ի՞նչ է նշանակում երթևեկելի մասի գոտում գծանշված A տառը:
14

Քարշակման ժամանակ, վթարային լուսային ազդանշանի բացակայության կամ անսարքության դեպքում «Վթարային կանգառ» նշանը տեղադրվում է`
15

Միջքաղաքային փոխադրումներ իրականացնող ավտոբուսների երթևեկությունը բնակավայրերում թույլատրվում է ոչ ավելի քան`
16

Կապույտ ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի`
17

Թույլատրվու՞մ է արդյոք հետիոտներին շարժվել «Ավտոմայրուղի» նշանով կահավորված ճանապարհով:
18

Ինչի՞ մասին է տեղեկացնում մոտոցիկլի վարորդի կողմից ձեռքով տրված ազդանշանը:19

Հանգիստ վիճակում չափահաս մարդու անոթազարկը կազմում է.
20

Ճանապարհի մեջտեղում կան տրամվայի գծեր։ Խաչմերուկից առաջ երթևեկելի մասի վրա տեղադրված են երթևևեկության գոտիներով շարժվելու ուղղությունները ցույց տվող նշաններ։