Թեստ 31

30։00
Ճիշտ պատասխաններ 18 // Տևողությունը - 5ր50վ
1

Երթևեկության առավելություն ունի`
2

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` A կարգի տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքի վկայական կարող է տրվել`
3

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` հետիոտներին են հավասարեցվում`
4

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
5

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝
6

Նշաններից ո՞րն է ցույց տալիս միակողմ երթևեկության ճանապարհի հատվածը:


7

Նշաններից ո՞րն է տեղադրվում տրանսպորտային միջոցների առջևի և ետևի կողմերում` երեխաների կազմակերպված խմբեր տեղափոխելիս:

8

Ի՞նչ է ցույց տալիս այս ճանապարհային գծանշումը

9

Կարմիր ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի`10

Վարորդներից ո՞վ իրավունք ունի երթևեկել ուղիղ:
11

Խաչմերուկն առաջինը կանցնի`
12

Ինչպե՞ս պետք է վարվի վարորդը` մոտենալով խաչմերուկին` «Կանգ-գիծ» գծանշման և լուսացույցի կանաչ ազդանշանի պայմաններում:13

Տրանսպորտային միջոցին թույլատրվու՞մ է կանգնել նշված տեղում ուղևորներ իջեցնելու համար:
14

Կոշտ կցիչով քարշակման ժամանակ հեռավորությունը տրանսպորտային միջոցների միջև չպետք է գերազանցի`


15

Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում միջքաղաքային փոխադրումներ իրականացնող ավտոբուսների երթևեկությունը բնակավայրերից դուրս`
16

Կապույտ և կարմիր գույների առկայծող փարոսիկներ և հատուկ ձայնային ազդանշան միացրած տրանսպորտային միջոց մոտենալու դեպքում վարորդները պետք է`17

Տրանսպորտային միջոցներով, որոնց արագությունը տեխնիկական բնութագրերից կամ վիճակից ելնելով չի գերազանցում 40 կմ/ժ, ավտոմայրուղիներով երթևեկել`
18

Ինչի՞ մասին է տեղեկացնում թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդի կողմից ձեռքով տրված ազդանշանը:
19

Հանգիստ վիճակում չափահաս մարդու շնչառությունը կազմում է.
20

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն է խախտում կանոնները շրջադարձ կատարելիս` արգելակման գոտի ունեցող ճանապարհին: