Թեստ 33

30։00
1 / 20

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` տրանսպորտային միջոց վարել սովորեցնողը`

Հավասարեցվում է վարորդին:

Չի հավասարեցվում վարորդին:

2 / 20

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` կանգառ է համարվում`

Մինչև 5 րոպե կամ ուղևորի նստելու, իջնելու և (կամ) տրանսպորտային միջոցը բեռնելու, բեռնաթափելու համար անհրաժեշտ ժամանակով տրանսպորտային միջոցն անշարժ վիճակի բերելը:

5 րոպեից ավելի տրանսպորտային միջոցն անշարժ վիճակի բերելը, եթե դա կապված չէ ուղևորների նստեցման, իջեցման կամ տրանսպորտային միջոցի բեռնման, բեռնաթափման հետ:

3 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

Թեթև մարդատար ավտոմոբիլում բացակայում է բժշկական դեղատուփը:

Հետևի մասում տեղադրված են կարմիր գույնի լույսերով հետընթացի լապտերիկներ:

Երկու դեպքում էլ:

4 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

Խախտված է հիդրավլիկ արգելակային հաղորդակի հերմետիկությունը:

Հետևի մասում տեղադրված են սպիտակ գույնի լույսերով շրջադարձի ցուցիչներ:

Երկու դեպքում էլ:

5 / 20

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:

Թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդը:

Բեռնատար ավտոմոբիլի վարորդը:

6 / 20

Ո՞ր դեպքում է վարորդը ճիշտ կատարել այս նշանի պահանջները:

Զիջել է ճանապարհը հատվող ճանապարհով երթևեկող մեխանիկական տրանսպորտային միջոցներին:

Զիջել է ճանապարհը հատվող ճանապարհով երթևեկող տրանսպորտային միջոցներին:

7 / 20

Ո՞ր ուղղությամբ է արգելվում երթևեկությունը:

Դեպի աջ` առաջին անցումով:

Դեպի աջ` երկրորդ անցումով:

Դեպի աջ` առաջին և երկրորդ անցումներով:

8 / 20

Ո՞ր պատասխանում են ճիշտ նշված այն տրանսպորտային միջոցները, որոնց թույլատրվում է երթևեկությունը:

Մոտոցիկլը:

Բեռնատար ավտոմոբիլը:

Ավտոբուսը:

Թեթև մարդատար ավտոմոբիլը:

Թեթև մարդատար և բեռնատար ավտոմոբիլները:

9 / 20

Առանց վերադասավորման երթևեկող վարորդը զիջել աջից վերադասավորվող վարորդին

Պարտավոր չէ

Պարտավոր է

10 / 20

Ամսվա կենտ օրերին կարելի է՞ կայանել նշված վայրում

Այո

Այո ժամը 19:00-ից հետո

Ոչ

11 / 20

Ուղիղ երթևեկելիս պարտավոր եք զիջել

Երկու վարորդներին

Միայն թեթև մարդատարին

Ոչ ոքի

12 / 20

Ո՞ր վարորդն է խախտել կանգառ կատարելու կանոնները

Միայն Բ

Միայն Բ և Գ

Բոլորը

13 / 20

Եթե հանդիպակաց երթևեկությունը դժվար է այս իրավիճակում, ապա ճանապարհը պետք է զիջի

Բեռնատարի վարորդը

Թեթև մարդատարի վարորդը

14 / 20

Սլաքներով նշված ո՞ր ուղղություններով է թույլատրվում երթևեկությունը:

Միայն ուղիղ:

Դեպի ձախ և հակառակ ուղղությամբ:

Ուղիղ, դեպի ձախ և հակառակ ուղղությամբ:

15 / 20

Ի՞նչ արագությամբ է թույլատրվում երթևեկել 3.5 տ ոչ ավելի թույլատրելի առավելագույն զանգված ունեցող բեռնատար ավտոմոբիլներով` բնակավայրերից դուրս:

90 կմ/ժ արագությունից ոչ ավելի:

70 կմ/ժ արագությունից ոչ ավելի:

80 կմ/ժ արագությունից ոչ ավելի:

16 / 20

Ո՞ր դեպքում կանոնները չեն պարտադրում տալ նախազգուշացնող ազդանշան:

Երթևեկելի մասի եզրին կանգառ կատարելիս:

«Վտանգավոր շրջադարձ» նշանի ազդեցության ճանապարհի կորացումից առաջ:

Երթևեկության հարևան գոտի վերադասավորվելուց առաջ:

17 / 20

Ո՞ր դեպքում կանոնները չեն պարտադրում ավտոբուսի վարորդին տալ նախազգուշացնող ազդանշան:

Երթևեկելի մասի եզրին կանգառ կատարելիս:

"Վտանգավոր շրջադարձ" նշանով նշված ճանապարհատվածի կորացումից առաջ:

Երթևեկության հարևան գոտի վերադասավորվելուց առաջ:

Սահմանված երթուղով երթևեկելիս:

18 / 20

Այս նշաններից հետո 3.5 տոննայից ոչ ավել թույլատրելի առավելագույն զանգվածով բեռնատարի վարորդին երթևեկության առավելագույն արագությունը սահմանված է

60 կմ/ժ

70 կմ/ժ

80 կմ/ժ

19 / 20

Աջ շրջադարձ կատարելիս

Պարտավոր ենք զիջել ճանապարհը տրամվայի վարոդին

Կանցնենք խաչմերուկն առաջինը

20 / 20

Ցածր թափքով մեքենայի չափահաս ուղևորին, որի հասակը կազմում է 1 մ 55 սմ և ավելի, բախման դեպքում նրա մոտ առավել հավանական վնասվածքներն են.

Ստորին վերջույթի և գլխի վնասվածք:

Կոնքի և կրծքավանդակի վնասվածք: