Թեստ 35

30։00
Ճիշտ պատասխաններ 18 // Տևողությունը - 5ր50վ
1

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` օրվա մութ ժամանակ է համարվում`
2

Կողանցում է համարվում3

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
4

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
5

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:6

Ո՞ր նշանն է պարտադրում զիջել ճանապարհը հատվող ճանապարհով երթևեկող տրանսպորտային միջոցներին:


7

Խաչմերուկը երկրորդը կանցնի`
8

Կարգավորողի այս ազդանշանը նշանակում է, որ երթևեկությունը թույլատրվում է`9

Ձախ շրջադարձը թույլատրվում է
10

Որտե՞ղ է անհրաժեշտ կանգ առնել նշանի պահանջը կատարելիս
11

Նշաններից ո՞րն է նախազգուշացնում հանդիպակաց երթևեկությամբ ճանապարհի սկզբին մոտենալու մասին
12

Քանի՞ գոտի ունի ճանապարհը, որտեղ հանդիպակաց ուղղությունների տրանսպորտային հոսքերը բաժանվում են կրկնակի հոծ գծերով:

13

Թույլատրվու՞մ է արդյոք միջքաղաքային ավտոբուսի վարորդին բնակավայրերից դուրս գերազանցել 70 կմ/ժ արագություն:
14

Մանևրը կատարելուց առաջ նախազգուշացնող ազդանշանը պետք է տրվի`
15

Այս իրավիճակում ե՞րբ է թույլատրվում աջ շրջադարձը կատարել
16

Ձախ շրջադարձ կատարելիս17

Նշվածներից ո՞ր դեպքում է թույլատրված կանգառը
18

Ո՞ր հետագծով է թույլատրվում վազանց կատարել
19

Այս իրավիճակում պարտավոր եք20

Եթե հաղորդալարն ընկած է մեքենայի վրա, ապա պետք է.