Թեստ 36

30։00
Ճիշտ պատասխաններ 18 // Տևողությունը - 5ր50վ
1

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` ավտոբուս է համարվում`2

Քանի՞ երթևեկելի մասերի հատում կա խաչմերուկում
3

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
4

Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝
5

Նշեք խաչմերուկի անցման հերթականությունը`6

Հետևյալ նշաններից (ցուցանակներից) ո՞րն է ցույց տալիս տրանսպորտային միջոցի կանգնեցման ձևը կայանման տեղերում:


7

Խաչմերուկը երկրորդը կանցնի`
8

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցները կարող են կատարել աջ շրջադարձ:
9

Կայանատեղիից միաժամանակ շարժումը սկսելու դեպքում պարտավոր եք արդյո՞ք զիջել ճանապարհը առջևում գտնվող վարորդին։10

Ի՞նչի համար են ծառայում երթևեկելի մասի վրայի սլաքները:
11

Քարշակման ժամանակ, վթարային լուսային ազդանշանի բացակայության կամ անսարքության դեպքում «Վթարային կանգառ» նշանը տեղադրվում է`
12

Վարորդի կողմից ձեռքով տրվող նախազգուշացնող ազդանշանը դադարեցվում է`
13

Միջքաղաքային ավտոբուսի վարորդն իրավունք ունի՞ վազանցելու մոտոցիկլին, որը երթևեկում է 70 կմ/ժ արագությամբ:14

Թո՞ւյլատրվում է մոտենալ աշխատանքի վայրին այս նշանների ազդման գոտում

15

Խաչմերուկն ուղիղ անցնելիս պարտավոր եք զիջել ճանապարհը

16

Պարտավոր ենք արդյո՞ք այս իրավիճակում զիջել բեռնատարի վարորդին17

Թույլատրվո՞ւմ է կանգառը ավտոմոբիլի տեղակայման նման ձևով
18

Ի՞նչ է ցույց տալիս ճանապարհային նշանը
19

Ինչպե՞ս կվարվեք, եթե անհրաժեշտ է շարժման ուղղությունը փոխել հակառակի
20

Քիչ վտանգավոր վերքերի մշակման ժամանակ պետք է.