Թեստ 37

30։00
Ճիշտ պատասխաններ 18 // Տևողությունը - 5ր50վ
1

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` թեթև մարդատար ավտոմոբիլ է համարվում`2

Պարտավո՞ր է արդյոք վարել սովորողն ուսումնական վարման ժամանակ ամրակապվել անվտանգության գոտիներով:

3

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
4

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝
5

Հանդիպակաց երթևեկության դեպքում կտրուկ վայրէջքի վրա անհրաժեշտ է ճանապարհը զիջել`
6

Թույլատրվու՞մ է արդյոք ուղևորներ նստեցնելու համար կանգ առնել այս նշանով նշված գոտու վրա:
7

Խաչմերուկը վերջինը կանցնի`

8

Կոշտ կցիչով քարշակման ժամանակ հեռավորությունը տրանսպորտային միջոցների միջև չպետք է գերազանցի`


9

Ո՞ր հետագծով իրավունք ունի վարորդը կատարել ձախ շրջադարձն այս իրավիճակում
10

Նշաններից ո՞րի ազդեցությունն է տարածվում միայն այն գոտում, որի վրա կախված է
11

Երթևեկությունը թույլատրվում է`

12

Գծանշման այս գծերից ո՞րն է օգտագործվում դարձափոխային երթևեկությամբ գոտիները նշելու համար:


13

Ո՞ր դեպքում վարորդը պետք է տա նախազգուշացնող ազդանշան` կանգառ կատարելուց առաջ:
14

Ձախ շրջադարձ կատարելիս պարտավոր եք զիջել ճանապարհը
15

Թույլատրվում է արդյո՞ք բեռնատարից առաջ անցնելուց հետո շարունակել երթևեկությունը այս գոտով:16

Վարորդը միացնել շրջադարձի լուսային ցուցիչն այս իրավիճակում
17

Թո՞ւյլատրվում է կանգառ կատարել նշված վայրում18

Ցանկապատերի ուղղահայաց գծանշումը տեղեկացնում է
19

Կարելի՞ է նշված հետագծով երթևեկելու համար ձեռքով տալ նախազգուշացնող ազդանշան:
20

Վտանգավոր վերքերի մշակման ժամանակ պետք է.