Թեստ 39

30։00
Ճիշտ պատասխաններ 18 // Տևողությունը - 5ր50վ
1

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքը ծագում է`2

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` հարկադրված կանգառ է համարվում`

3

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
4

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե
5

Բոլոր ճանապարհներին միևնույն ուղղությամբ երթևեկության 3 և ավելի գոտիների առկայության դեպքում ձախ եզրային գոտի զբաղեցնել թույլատրվու՞մ է արդյոք ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցներին:
6

Նշաններից ո՞րն է կոչվում «Հատում հեծանվային արահետի հետ»:


7

Խաչմերուկն առաջինը կանցնի`

8

Թույլատրվո՞ւմ է վարորդին այս իրավիճակում աջ շրջադարձ կատարել9

Խախտել է արդյո՞ք կայանման կանոնները բեռնատարի վարորդը
10

Այս նշանը11

Հետիոտներին չխոչընդոտել վարորդը պարտավոր է
12

Այս լուսացույցն արգելում է երթևեկությունը`

13

Ճանապարհային նշաններից որի՞ հետ կարող է կիրառվել դեղին գույնի ընդհատվող գծանշումը:
14

Կոշտ կամ ճկուն կցիչով քարշակման ժամանակ նշվածներից ո՞ր դեպքում է թույլատրվում մարդկանց փոխադրումը քարշակվող ավտոմոբիլում։
15

Աջ շրջադարձ կատարելիս պետք է
16

Կանգառը նշված վայրում
17

Ազդանշան տալը երթևեկության մյուս մասնակիցների նկատմամբ առավելություն
18

Շրջադարձը կատարելիս վարորդը պարտավոր է ճանապարհը զիջել
19

Շրջադարձի լուսային ցուցիչի բացակայության կամ անսարքության դեպքում ձեռքով տրվող նախազգուշացնող ազդանշանը դադարեցվում է`
20

Ի՞նչ օպտիմալ դիրք պետք է տրվի գիտակցությունը պահպանված տուժածին` ողնաշարի վնասվածք կասկածի դեպքում.