Թեստ 4

30։00
Ճիշտ պատասխաններ 18 // Տևողությունը - 5ր50վ
1

Խաչմերուկում կազմակերպված է շրջանաձև երթևեկություն: Երթևեկելի մասը, որով մոտենում եք խաչմերուկին, ունի երթևեկության երկու գոտի: Խաչմերուկ մուտք գործելիս` շրջադարձ կատարելու համար ո՞ր գոտին եք պարտավոր զբաղեցնել`
2

Նշեք խաչմերուկի անցման հերթականությունը`3

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` կանգառ է համարվում`4

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` միջազգային վարորդական վկայականները տրվում են`

5

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
6

Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝
7

Այս ճանապարհային նշանը ցույց է տալիս`
8

Ի՞նչ են ցույց տալիս նշված ճանապարհային նշանները:9

Ո՞ր պատասխանում է ճիշտ նշված խաչմերուկի անցման հերթականությունը:
10

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:11

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը`12

Երթևեկությունը թույլատրվում է`
13

Թույլատրվում է արդյոք տվյալ գծանշման առկայության դեպքում զբոսաշրջության երթուղով երթևեկող ավտոբուսի վարորդին մուտք գործել «A» գծանշումով գոտի:14

Թվարկվածներից ո՞ր դեպքում կարող է ավտոբուսի վարորդն անցնել երկկողմ երթևեկության եռագոտի ճանապարհի մեջտեղի գոտի, որը օգտագործվում է երկու ուղղությամբ երթևեկության համար:

15

Ինչպիսի՞ առավելագույն արագությամբ կարող է իրականացվել քարշակումը տվյալ պայմաններում:

16

Այս նշանի առկայության դեպքում ի՞նչ առավելագույն արագությամբ երթևեկելու իրավունք ունեն միջքաղաքային ավտոբուսների վարորդները:
17

Տալի՞ս է արդյոք երթևեկության առավելություն տրանսպորտային միջոցի վրա միացված դեղին գույնի (նարնջագույն) առկայծող փարոսիկը:18

Տրանսպորտային միջոցի վրա վթարային լուսային ազդանշանը պետք է միացված լինի`
19

Թույլատրվու՞մ է վազանց կատարել տվյալ իրավիճակում:
20

Վերջույթներում արյան շրջանառությունը ստուգելու համար վիրակապից ներքև սեղմում և բաց եք թողնում տուժածի վնասված վերջույթի եղունգը: Դուք որոշում եք, որ արյան շրջանառությունը վերջույթում խանգարված է, եթե.