Թեստ 4

30։00
1 / 20

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` ճանապարհի երթևեկելի մաս է համարվում`

Ճանապարհի տարրը` նախատեսված տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար:

Ճանապարհի տարրը` նախատեսված ոչ ռելսագնաց տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար:

2 / 20

Քանի՞ երթևեկելի մասերի հատում կա խաչմերուկում

Մեկ

Երկու

Չորս

3 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

Սահմանված ռեժիմով չեն աշխատում արտաքին լուսային սարքերը:

Մոտոցիկլի դողերի պահպանաշերտի մնացորդային բարձրությունը կազմում է 0.6 մմ:

Երկու դեպքում էլ:

4 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

չի աշխատում պահեստային անիվի բռնիչը

խախտված է հետին կամրջակի կիպարարների հերմետիկությունը

Երկու դեպքում էլ

5 / 20

Խաչմերուկում կազմակերպված է շրջանաձև երթևեկություն: Երթևեկելի մասը, որով մոտենում եք խաչմերուկին, ունի երթևեկության երկու գոտի: Խաչմերուկ մուտք գործելիս` շրջադարձ կատարելու համար ո՞ր գոտին եք պարտավոր զբաղեցնել`

Աջ գոտին:

Ձախ գոտին:

Կա'մ աջ, կա'մ ձախ գոտին:

6 / 20

Նշաններից ո՞րն է արգելում երթևեկությունը նշանի վրա պատկերվածից ավելի փոքր միջտարածությամբ:

- 1 -

- 2 -

- 3 -

- 4 -

- 5 -

7 / 20

Ո՞ր ճանապարհային նշանների ազդեցությունը չի տարածվում ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների վրա:

Ոչ մեկը:

Միայն առաջինը:

Միայն չորրորդը:

8 / 20

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն է ճիշտ մուտք գործում շրջանաձև երթևեկությամբ ճանապարհ:

Երկու վարորդներն էլ:

Միայն ավտոբուսի վարորդը:

Միայն թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդը:

9 / 20

Թույլատրվա՞ծ է հետընթացն այս իրավիճակում

Արգելվում է

Թույլատրվում է մինչև հետիոտնային անցումը

10 / 20

Ցուցանակներից որոնք են, իրենց հետ տեղակայված նշանի ազդման գոտին ցույց տալիս

Միայն Ա

Միայն Բ

Բ և Գ

11 / 20

Տրամվային զիջել

Պարտավոր ենք

Պարտավոր չենք

12 / 20

Թու՞յլատրվում է ուղևոր նստեցնելու նպատակով կանգառը նշված իրավիճակում

Այո

Ոչ

13 / 20

Ընդհատվող գծանշման գծիկների մեծացումը հայտնում է

Գոտու վերջին մոտենալու մասին

Վտանգավոր հատվածին մոտենալու

Որ այդ գծանշումը շուտով հոծ է դառնալու

14 / 20

Այս լուսացույցը կիրառվում է`

Տրամվայների և տրոլեյբուսների երթևեկությունը կարգավորելու համար:

Միայն տրամվայների երթևեկությունը կարգավորելու համար:

Տրամվայների, ինչպես նաև առանձնացված գոտիներով երթևեկող ընդհանուր օգտագործման այլ տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը կարգավորելու համար:

15 / 20

Որ տրանսպորտային միջոցների վարորդներն են սխալ կանգառ կատարել ուղևորներն իջեցնելու համար:

Թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդը

Մոտոցիկլի վարորդը

Ավտոբուսի վարորդը

Մոտոցիկլի և ավտոբուսի վարորդները

բոլոր վարորդները:

16 / 20

Մարդկանց փոխադրումն արգելվում է, եթե`

Զբոսաշրջության երթուղիներով երթևեկող ավտոբուսի սրահում մարդկանց թիվը գերազանցում է կահավորված նստատեղերի քանակը:

Միջքաղաքային երթուղիներով երթևեկող ավտոբուսի սրահում մարդկանց թիվը գերազանցում է կահավորված նստատեղերի քանակը:

Երկու դեպքում էլ:

17 / 20

Օրվա մութ ժամանակ և անբավարար տեսանելիության պայմաններում` անկախ ճանապարհի լուսավորվածությունից, երթևեկող մեխանիկական տրանսպորտային միջոցների վրա պետք է միացված լինեն`

Լապտերների հեռահար լույսը:

Լապտերների մոտակա լույսը:

Լապտերների հեռահար կամ մոտակա լույսը:

18 / 20

Ո՞ր հետագծով է թույլատրվում մոտենալ մայթեզրում սպասող հետիոտնին

Միայն Ա

Միայն Բ

Թույլատրվում է երկու հետագծերով

19 / 20

Ձախ շրջադարձ կատարելիս պարտավոր եք զիջել ճանապարհը

Թեթև մարդատարի և Ա տարամվայի վարորդներին

Միայն Ա տրամվայի վարորդին

Տրամվայների վարորդներին

Ոչ ոքի

20 / 20

Մեքենան վարելու ընթացքում վարորդը հանկարծակի սկսում է գանգատվել կրծքավանդակի ճնշող ուժեղ ցավերից և շնչառության դժվարացումից: Ի՞նչ է պետք անել:

Առաջարկել նրան գնալ մոտակա հիվանդանոց:

Տալ մի բաժակ ջուր, 2 հաբ վալերիանա:

Անմիջապես կանգնեցնել մեքենան և միացնել վթարային ազդանշանը:

Խորհուրդ տալ նրան մի փոքր քայլել ու մաքուր օդ շնչել: