Թեստ 40

30։00
1 / 20

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` «A» և «B» կարգերի տրանսպորտային միջոցներ վարելու միջազգային վարորդական վկայականները կարող են տրվել`

16 տարին լրացած անձանց:

17 տարին լրացած անձանց:

18 տարին լրացած անձանց:

2 / 20

Քանի՞ երթևեկելի մասեր ունի այս ճանապարհը

Մեկ

Երկու

Չորս

3 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

Առկա են ղեկային կառավարման մանրամասերի (դետալների) ու հանգույցների` կառուցվածքով չնախատեսված տեղաշարժեր:

Առջևի մասում տեղադրված են սպիտակ գույնի լույսերով շրջադարձի ցուցիչներ:

Երկու դեպքում էլ:

4 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

Հետին հակամառախուղային լապտերիկները միացված են տրանսպորտային միջոցի արգելակումն ազդարարող լուսային սարքերին:

Չի աշխատում շարժիչը հովացնող հեղուկի ջերմաստիճանի ցուցիչը:

Երկու դեպքում էլ:

5 / 20

Ինչպե՞ս պետք է վարվի երթուղային ավտոբուսի վարորդը տվյալ իրավիճակում:

Ճանապարհը զիջի թեթև մարդատար ավտոմոբիլին:

Միացնի շրջադարձի ցուցիչը, տա ձայնային ազդանշան և սկսի երթևեկությունը:

Սկսի երթևեկությունը` համոզված լինելով, որ թեթև մարդատար ավտոոմոբիլի վարորդը զիջում է ճանապարհը:

6 / 20

Տրանսպորտային միջոցները ի՞նչ հերթականությամբ խաչմերուկը կանցնեն:

Մոտոցիկլը, ավտոմոբիլը, տրամվայը:

Տրամվայը, ավտոմոբիլը, մոտոցիկլը:

Տրամվայը, մոտոցիկլը, ավտոմոբիլը:

7 / 20

Եթե կարգավորողի ձեռքերը կողմ են պարզված կամ իջեցված են, ապա ոչ ռելսագնաց տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրվում է`

Թիկունքի և կրծքի կողմից` միայն դեպի աջ:

Ձախ և աջ կողմերից` ուղիղ և դեպի աջ:

Ձախ և աջ կողմերից` միայն ուղիղ:

8 / 20

Այս իրավիճակում կանգառ կատարելիս ո՞ր ազդանշանի լուսային ցուցիչը պետք է միացնի վարորդը

Աջ

Աջ, վերադասվորումից հետո ձախ

Ձախ

9 / 20

Ո՞ր ուղղությամբ է թույլատրված երթևեկությունը

Միայն ուղիղ

Ուղիղ և հակառակ

Բոլոր ուղղություններով

10 / 20

Ո՞ր դեպքում է նշված հետադարձի համար գոտու երկարությունը

Ա

Միայն Բ

Ա և Բ

11 / 20

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցներին է թույլատրվում երթևեկել երթևեկելի մասի աջ գոտիով:

Բոլոր մեխանիկական տրանսպորտային միջոցներին:

Ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցներին և տաքսիներին:

Միայն հեծանիվներին:

Միայն ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցներին:

12 / 20

Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում երթևեկությունը` մեխանիկական տրանսպորտային միջոցներով քարշակելու ժամանակ:

30 կմ/ժ:

40 կմ/ժ:

50 կմ/ժ:

60 կմ/ժ:

70 կմ/ժ:

13 / 20

Պարտավո՞ր է ավտոբուսի վարորդը ճանապարհը զիջել "Շտապ օգնության" ավտոմոբիլին, եթե միացրած չեն կապույտ գույնի առկայծող փարոսիկը և հատուկ ձայնային ազդանշանը:

Պարտավոր է:

Պարտավոր չէ:

14 / 20

Աջ շրջադարձի ժամանակ պարտավոր եք ճանապարհը զիջել

Հետիոտներին և հեծանվորդներին

Միայն հետիոտներին

15 / 20

Աջ շրջադարձ կատարելիս

Պետք է զիջել ճանապարհը թեթև մարդատարի վարորդին

Խաչմերուկը կանցնեք առաջինը

16 / 20

Այս գծանշումը ցույց է տալիս

Առավելությունը վերադասավորման ժամանակ

Ճանապարհի կորագիծ հատվածին մոտեցումը

Գոտու վերջին մոտենալը

17 / 20

Ո՞ր նշանն է արագության սահմանափակում մտցնում

1 և 3

1 և 4

միայն 2-ը

2 և 3

18 / 20

Գլխավոր ճանապարհով աջ շրջադարձ կատարելիս ազդանշան տալը

Պարտադիր է

Պարտադիր է միայն օրվա մութ ժամանակ

Պարտադիր չէ

19 / 20

Երկաթուղային գծանցի վրա տրվող ընդհանուր տագնապի ազդանշան է հանդիսանում ձայնային ազդանշանների հետևյալ համակցությունը`

Երկու երկար և երկու կարճ:

Մեկ երկար և երեք կարճ:

Երեք երկար և երեք կարճ:

Երեք երկար և մեկ կարճ:

20 / 20

Ինչպե՞ս իրականացնել առաջին օգնությունը ցրտահարության և գերսառեցման դեպքում.

Մարմնի ախտահարված հատվածները շփել ձյունով կամ բրդյա կտորով, ապա տաքացնել, տալ ալկոհոլային խմիչք, տեղափոխել տաք տարածք:

Տաքացնել մարմնի ախտահարված հատվածները և անշարժացնել դրանք, տուժածին ծածկել տաք շորերով կամ ծածկոցով, տալ տաք ըմպելիք, տեղափոխել տաք տարածք:

Մարմնի ախտահարված հատվածները քսուքով պատել, տաքացնող կոմպրես և ջեռակ դնել, տեղափոխել տաք տարածք, տալ տաք ըմպելիք: