Թեստ 40

30։00
Ճիշտ պատասխաններ 18 // Տևողությունը - 5ր50վ
1

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` «A» և «B» կարգերի տրանսպորտային միջոցներ վարելու միջազգային վարորդական վկայականները կարող են տրվել`
2

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` անբավարար տեսանելիություն է համարվում`
3

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
4

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝
5

Ինչպե՞ս պետք է վարվի երթուղային ավտոբուսի վարորդը տվյալ իրավիճակում:
6

Տրանսպորտային միջոցները ի՞նչ հերթականությամբ խաչմերուկը կանցնեն:
7

Եթե կարգավորողի ձեռքերը կողմ են պարզված կամ իջեցված են, ապա ոչ ռելսագնաց տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրվում է`
8

Այս իրավիճակում կանգառ կատարելիս ո՞ր ազդանշանի լուսային ցուցիչը պետք է միացնի վարորդը
9

Ո՞ր ուղղությամբ է թույլատրված երթևեկությունը
10

Ո՞ր դեպքում է նշված հետադարձի համար գոտու երկարությունը
11

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցներին է թույլատրվում երթևեկել երթևեկելի մասի աջ գոտիով:

12

Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում երթևեկությունը` մեխանիկական տրանսպորտային միջոցներով քարշակելու ժամանակ:


13

Պարտավո՞ր է ավտոբուսի վարորդը ճանապարհը զիջել "Շտապ օգնության" ավտոմոբիլին, եթե միացրած չեն կապույտ գույնի առկայծող փարոսիկը և հատուկ ձայնային ազդանշանը:14

Աջ շրջադարձի ժամանակ պարտավոր եք ճանապարհը զիջել15

Աջ շրջադարձ կատարելիս16

Այս գծանշումը ցույց է տալիս
17

Ո՞ր նշանն է արագության սահմանափակում մտցնում

18

Գլխավոր ճանապարհով աջ շրջադարձ կատարելիս ազդանշան տալը
19

Թո՞ւյլատրվում է կայանել նշված վայրում

20

Ինչպե՞ս իրականացնել առաջին օգնությունը ցրտահարության և գերսառեցման դեպքում.