Թեստ 41

30։00
1 / 20

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` «C» կարգի տրանսպորտային միջոցներ վարելու միջազգային վարորդական վկայական կարող է տրվել`

18 տարին լրացած անձանց:

20 տարին լրացած անձանց:

21 տարին լրացած անձանց:

2 / 20

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` օրվա մութ ժամանակ է համարվում`

Աշնանը և ձմռանը` տեղական ժամանակով երեկոյան ժամը 20.00-ից մինչև առավոտյան ժամը 8.00-ը, գարնանը և ամռանը` երեկոյան ժամը 22.00-ից մինչև առավոտյան ժամը 6.00-ն ընկած ժամանակահատվածը:

մթնշաղի վերջի և աղջամուղջի սկզբի միջև ընկած ժամանակահատվածը:

Արեգակնային լուսավորության բացակայության ժամանակահատվածը։

3 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

Ավտոբուսի դողերի պահպանաշերտի նախշանկարի մնացորդային բարձրությունը կազմում է 1.8 մմ:

Խախտված է հիդրավլիկ արգելակային հաղորդակի հերմետիկությունը:

Երկու դեպքում էլ:

4 / 20

Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

Առկա են երկուսից ոչ պակաս հակագլորման հենակներ:

Հետևի մասում տեղադրված են սպիտակ գույնի լուսանդրադարձնող հարմարանքներ:

Երկու դեպքում էլ:

5 / 20

Տվյալ իրադրությունում սպիտակ թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդը`

Ճանապարհը պետք է զիջի ավտոբուսին, որը սկսում է երթևեկությունը նշված կանգառի կետից:

Ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք, քանի որ ավտոբուսը վերադասավորվում է երկրորդ գոտի անցնելով:

6 / 20

Նշաններից ո՞րն է ցույց տալիս երթևեկության ուղղությունները T-աձև խաչմերուկում:

- 1 -

- 2 -

- 3 -

- 4 -

- 5 -

7 / 20

Խաչմերուկը երկրորդը կանցնի`

Կարմիր ավտոմոբիլը:

Կապույտ ավտոմոբիլը:

Կանաչ ավտոմոբիլը:

8 / 20

Կարմիր ավտոմոբիլի վարորդը`

Պետք է զիջի ճանապարհը:

Ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք:

9 / 20

Ո՞ր նկարում է վարորդը տալիս ձախ շրջադարձի ազդանշան:

- 1 -

- 2 -

- 3 -

10 / 20

Ո՞ր հետագծերով է թույլատրված երթևեկությունը

Բոլոր

Միայն Ա

Միայն Ա կամ Գ

11 / 20

Բնակավայրում ի՞նչ հեռավորությունից է սկսվելու սայթաքուն ճանապարհահատվածը

Նվազագույնը 100մետրից

Նվազագույնը 50 մետրից

Անմիջապես նշանից հետո

12 / 20

Ձախ շրջադարձ կատարելիս պարտավոր եք ճանապարհը զիջել

Միայն թեթև մարդատարի վարորդին

Թեթև մարդատարի և ավտոբուսի վարորդին

Ոչ ոքի

13 / 20

Լուսացույցի թույլատրող ազդանշանի միանալուց հետո մուտք գործել խաչմերուկ կարող ենք

Միայն հետադարձ կամ շրջադարձ կատարելու դեպքում

Բոլոր դեպքերում

14 / 20

Այս ճանապարհային գծանշումն ունի հետևյալ նշանակությունը:

Ցույց է տալիս մայթամերձ կայանման տեղերը, որտեղ նշված են մեխանիկական տրանսպորտային միջոցների կանգնեցման ձևերը:

Ցույց է տալիս այն տեղերը, որտեղ արգելվում է մեխանիկական տրանսպորտային միջոցների կանգառը:

Ցույց է տալիս ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների կանգառի կետերը և տաքսիների կայանման վայրերը:

15 / 20

Քարշակումը մերկասառույցի պայմաններում արգելվում է`

Ճկուն կցիչով:

Կոշտ կցիչով:

Մասնակի բեռնման եղանակով:

16 / 20

Վազանցն արգելվում է`

Երկաթուղային գծանցների վրա և մինչև 100մ դրանցից առաջ:

Երկաթուղային գծանցների վրա և մինչև 150մ դրանցից առաջ:

Երկաթուղային գծանցների վրա և մինչև 250մ դրանցից առաջ:

17 / 20

Ի՞նչի մասին է տեղեկացնում մոտոցիկլի վարորդը

Ուղիղ երթևեկությունը շարունակելու

Ձախ շրջադարձ կատարելու

Թեթև մարդատարին զիջելու նպատակով արագությունն իջեցնելու

18 / 20

Ի՞նչ է ցույց տալիս այս գծանշումը

«Կանգ-գծին» մոտենալը կարգավորվող խաչմերուկում

«Կանգ-գիծ» գծանշմանը մոտենալը, երբ այն կիրառվել է«Երթևեկությունն առանց կանգառի արգելվում է» նշանի հետ

Ուղեփակոցին մոտենալը

19 / 20

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:

Հեծանվորդը:

Ավտոմոբիլի վարորդը:

20 / 20

Ինչպիսի՞ առաջին օգնություն պետք է ցուցաբերել գլխի մազածածկ մասի վերքի առկայությամբ գանգուղեղային վնասվածքի դեպքում:

Դադարեցնել արյունահոսությունը վերքի վրա ուղղակի ճնշման միջոցով, վերքի վրա դնել սեղմող վիրակապ: Գիտակցության կորստի դեպքում տուժածին տալ կայուն կողքի շրջված դիրք: Հնարավորության դեպքում գլխի վնասվածքի շրջանում սառը դնել:

Անշարժացնել ողնաշարի պարանոցային հատվածը `օգտագործելով ինքնաշեն շինա (օձիք): վերքի վրա դնել ստերիլ բամբակե խծուծ, տուժածին պառկեցնել մեջքի վրա` ոտքերը բարձրացրած դիրքում: Հնարավորության դեպքում գլխին սառը դնել:

Արգելվում է պարանոցային շինա դնել: Անհրաժեշտ է վերքը ծածկել բժշկական կպչուն սպեղանիով, տուժածին պառկեցնել կողքի վրա: