Թեստ 42

30։00
Ճիշտ պատասխաններ 18 // Տևողությունը - 5ր50վ
1

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` ազգային վարորդական վկայականները տրվում են`

2

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` օրվա մութ ժամանակ է համարվում`
3

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝
4

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
5

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք:6

Այս ճանապարհային նշանը ցույց է տալիս`
7

Խաչմերուկը վերջինը կանցնի`
8

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցներին է թույլատրվում երթևեկությունը:
9

Ինչի՞ մասին է տեղեկացնում թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդի կողմից ձեռքով տրված ազդանշանը:
10

Տեսանելիության բացակայության պատճառով հետընթաց կատարելիս վարորդը պետք է
11

Ի՞նչ է ցույց տալիս լրացուցիչ տեղեկատվության ցուցանակը
12

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցների վրա չի տարածվում կանգառն արգելող նշանի ազդեցությունն այս դեպքում
13

Այս հորիզոնական ճանապարհային գծանշումը ցույց է տալիս`
14

Ինչպիսի՞ առավելագույն արագությամբ կարող է իրականացվել քարշակումը տվյալ պայմաններում:

15

Կարմիր գույնի առկայծող փարոսիկ միացրած, կանգնած վիճակում գտնվող տրանսպորտային միջոցին մոտենալիս` տվյալ ուղղությամբ երթևեկող տրանսպորտային միջոցների վարորդները պետք է`16

Երբ վարորդը չի կարող որոշել ճանապարհի ծածկույթի առկայությունը (օրվա մութ ժամանակ, ցեխ, ձյուն և այլն), և բացակայում են առավելության նշանները, ապա17

Կանաչ ազդանշանի միանալուց հետո պարտավոր ենք18

Ցանկապատերի ուղղահայաց գծանշումը տեղեկացնում է
19

Ձախ շրջադարձ կատարելիս այս իրավիճակում ազդանշան տալը20

Գիտակցության կորստի ժամանակ` շնչառության և արյան շրջանառության առկայության դեպքում, առաջին օգնություն ցուցաբերելու նպատակով Ի՞նչ դիրքով պառկեցնել տուժածին: