Թեստ 43

30։00
Ճիշտ պատասխաններ 18 // Տևողությունը - 5ր50վ
1

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` միջազգային վարորդական վկայականները տրվում են`

2

Զիջել ճանապարհն այլ տրանսպորտային միջոցների նշանակում է
3

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝
4

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝
5

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք տվյալ իրավիճակում:
6

Ո՞ ր նշանի ազդեցությունը չի տարածվում ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների վրա:


7

Հետընթաց վարմամբ բակի մուտքն օգտագործելով հետադարձ կատարելն այս իրավիճակում8

Կանգառ կատարել նշված վայրում9

Մյուս խաչմերուկում նշվածներից ո՞ր ուղղությամբ կարող եք շարունակել երթևեկությունը
10

Այս իրավիճակում զիջել ճանապարհը պարտավոր ենք
11

Պարտավոր եք արդյո՞ք զիջել ճանապարհը ավտոբուսին12

Այս եռանկյունաձև գծանշումը տեղեկացնում է
13

Ո՞ր ավտոմոբիլը վերջինը կանցնի խաչմերուկը:
14

Լուսացույցի ի՞նչ ազդանշանի դեպքում ավտոմոբիլի վարորդը կարող է ավարտել հետադարձը:
15

Թույլատրվում է արդյոք մուտք գործել սպիտակ լայն գծերով գծանշված կղզյակ:
16

Թույլատրվու՞մ է արդյոք ճկուն կամ կոշտ կցիչով քարշակման դեպքում մարդկանց փոխադրումը քարշակվող մեխանիկական տրանսպորտային միջոցում:


17

Վազանց կատարելիս ձախ շրջադարձի լուսային ցուցիչը անջատել պարտավոր ենք
18

Թո՞ւյլատրվում է կանգառ կատարել նշված վայրում
19

Ո՞ր վարորդն է խախտել կայանման կանոնները:

20

Որքա՞ն ժամանակ կարող է կապված մնալ արյունահոսությունը դադարեցնող լարանը: