Թեստ 44

30։00
1 / 20

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` Ճանապարհային ոստիկանության ստորաբաժանումներում վարորդի թեկնածուն կարող է մասնակցել գործնական քննությանը, եթե լրացել է նրա`

15 տարին:

16 տարին:

17 տարին:

2 / 20

ՙՃանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին՚ ՀՀ օրենքի համաձայն մայթ է համարվում

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հետիոտնի տեղաշարժվելու համար նախատեսված երթևեկելի մասին հարող ճանապարհի տարրը

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հետիոտնի տեղաշարժվելու համար նախատեսված երթևեկելի մասից որևէ եղանակով առանձնացված ճանապարհի տարրը

Նշված երկու դեպքերը

3 / 20

Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

Շարժիչն աշխատում է ընդհատումներով:

Դողերն ունեն անվադողի հենքը (կորդը) մերկացնող տեղային վնասվածքներ:

Երկու դեպքում էլ:

4 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

Հետին հակամառախուղային լապտերիկները միացված են տրանսպորտային միջոցի արգելակումն ազդարարող լուսային սարքերին:

Չի աշխատում շարժիչը հովացնող հեղուկի ջերմաստիճանի ցուցիչը:

Երկու դեպքում էլ:

5 / 20

Խաչմերուկում որտեղ կազմակերպված է շրջանաձև երթևեկություն, պարտավո՞ր է արդյոք ավտոբուսի վարորդը զիջել ճանապարհը բեռնատար ավտոմոբիլին:

Պարտավոր է:

Պարտավոր չէ:

6 / 20

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունն է թույլատրվում այս նշանի ազդեցության ճանապարհներին:

Մեխանիկական տրանսպորտային միջոցների:

Բոլոր տրանսպորտային միջոցների:

Ավտոմոբիլների և մոտոցիկլների:

Այն տրանսպորտային միջոցների, որոնց առավելագույն արագությունը գերազանցում է 40 կմ/ժ:

7 / 20

Խաչմերուկն առաջինը կանցնի`

Կանաչ ավտոմոբիլը:

Կարմիր ավտոմոբիլը:

Կապույտ ավտոմոբիլը:

8 / 20

Ի՞նչ է նշանակում լուսացույցի դեղին և կարմիր գույների ազդանշանների զուգակցումը:

Թույլատրվում է սկսել երթևեկությունը:

Արգելվում է երթևեկությունը և տեղեկացնում կանաչ ազդանշանի առաջիկայում միանալու մասին:

Խաչմերուկին մոտենում է հատուկ ձայնային ազդանշան և առկայծող փարոսիկներ միացրած տրանպորտային միջոց:

9 / 20

Թույլատրվո՞ւմ է թեթև մարդատարի վարորդին սկսել շարժումը

Այո

Այո, եթե չի խոչընդոտի բեռնատարի վարորդին

Ոչ

10 / 20

Ո՞ր նշանների ազդեցությունն է տարածվում շարժման ուղղությամբ մինչև մոտակա խաչմերուկը

Ա և Գ

Բ և Դ

Գ և Դ

11 / 20

Ո՞ր նշանի ազդման գոտում կարող եք երթևեկել 60կմ/ժ արագությամբ

Միայն Բ

Բ և Գ

Ոչ մեկի

12 / 20

Զիջել ճանապարհը պարտավոր ենք

Թեթև մարդատարի վարորդին

Ավտոբուսի և թեթև մարդատարի վարոդներին

Բոլոր վարոդներին

13 / 20

Հետադարձ կատարելիս այս իրավիճակում զիջել ճանապարհը մյուս վարորդին

Պարտավոր չենք

Պարտավոր ենք

14 / 20

Ինչպե՞ս պետք է վարվի վարորդը` մոտենալով խաչմերուկին` «Կանգ-գիծ» գծանշման և լուսացույցի կանաչ ազդանշանի պայմաններում:

Կանգ առնի «Կանգ-գծի» մոտ, որից հետո վերսկսի երթևեկությունը:

Շարունակի երթևեկությունը խաչմերուկով` առանց կանգառի:

15 / 20

Քարշակումը մերկասառույցի պայմաններում`

Արգելվում է:

Թույլատրվում է:

Թույլատրվում է` կոշտ կցիչով կամ մասնակի բեռնման եղանակով:

16 / 20

Կապույտ գույնի առկայծող փարոսիկ և հատուկ ձայնային ազդանշան միացրած տրանսպորտային միջոց մոտենալու դեպքում վարորդները պետք է`

Զիջեն ճանապարհը` նշված տրանսպորտային միջոցի անխոչընդոտ անցումն ապահովելու համար:

Իջեցնեն արագությունը և զիջեն ճանապարհը` նշված տրանսպորտային միջոցի անխոչընդոտ անցումն ապահովելու համար:

17 / 20

Այս ընդհատվող գծանշումները խաչմերուկի տարածքում ցույց են տալիս

Երթևեկության թույլատրելի ուղղությունները

Երթևեկության գոտիները խաչմերուկի սահմաններում

18 / 20

Հետադարձն այս խաչմերուկում կատարելիս ո՞ր շրջադարձի ցուցիչը պետք է միացնենք

Աջ

Ձախ

Ոչ մեկը

19 / 20

Ինչի՞ մասին է տեղեկացնում մոտոցիկլի վարորդի կողմից ձեռքով տրված ազդանշանը:

Շարունակում է երթևեկությունը ձախ կամ հակառակ ուղղությամբ:

Շարունակում է երթևեկությունը ուղիղ կամ աջ ուղղությամբ:

20 / 20

Ինչպե՞ս որոշել գիտակցությունը կորցրած տուժածի մոտ շնչառության առկայությունը:

Բռնել տուժածի կզակից, հետ թեքել գլուխը և հետևել կրծքավանդակի շարժմանը 10 վայրկյան տևողությամբ:

Մի ձեռքը դնել տուժածի ճակատին, մյուս ձեռքի երկու մատով կզակը բարձրացնելով և գլուխը հետ թեքելով անհրաժեշտ է 10 վայրկյան տևողությամբ հետևել շնչառությանը, փորձելով արտաշնչած օդը զգալ Ձեր այտին և հետևել կրծքավանդակի շարժմանը

Առանց տուժածի գլուխը թեքելու, անհրաժեշտ է խոնարհվել նրա դեմքին և 10 վայրկյան տևողությամբ հետևել նրա շնչառությունը, փորձելով արտաշնչած օդը զգալ Ձեր այտնի և հետևել կրծքավանդակի շարժմանը: