Թեստ 45

30։00
Ճիշտ պատասխաններ 18 // Տևողությունը - 5ր50վ
1

"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին" ՀՀ օրենքի համաձայն՝ կանգառ է համարվում՝
2

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքը ծագում է`3

Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝
4

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝
5

Երթևեկությունն ուղիղ շարունակող ավտոբուսի վարորդը պարտավո՞ր է արդյոք զիջել ճանապարհը բեռնատար ավտոոբիլին։6

Այս ճանապարհային նշաններից ո՞րը չի համարվում արգելող:


7

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:8

Ի՞նչ է ցույց տալիս այս գծանշումը:
9

Ինչպիսի՞ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում տրանսպորտային միջոցների քարշակումը ճկուն կցիչով:


10

Ո՞ր տարբերակում է թույլատրված հետընթացը
11

Այս նշաններով ի՞նչ արագության ռեժիմ է սահմանված ճանապարհին
12

Ո՞ր վարորդն է խախտել կայանման կանոնները
13

Այս խաչմերուկում հետադարձ կատարելիս14

Այս դրությունից ո՞ր ուղղությամբ կարող է վարորդը շարունակել երթևեկությունը

15

Ո՞ր նկարում է վարորդը ճիշտ կատարում շրջադարձը:16

Կապույտ ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի`
17

Ինչի՞ մասին է տեղեկացնում թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդի կողմից ձեռքով տրված ազդանշանը:
18

Այս գծանշումը վազանցը
19

Պարտավոր եք արդյո՞ք նշված իրադրությունում տալ ազդանշան լուսային ցուցիչով
20

Որո՞նք են խոշոր զարկերակից արյունահոսության նշանները և ինչի՞ց է սկսվում առաջին օգնությունը խոշոր զարկերակային արյունահոսության ժամանակ: