Թեստ 46

30։00
Ճիշտ պատասխաններ 18 // Տևողությունը - 5ր50վ
1

"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին" ՀՀ օրենքի համաձայն՝ ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոց է համարվում՝
2

Քանի՞ երթևեկության գոտիի կա այս երթևեկելի մասում
3

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝
4

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
5

Եթե մտադիր եք շարունակել երթևեկությունն ուղիղ, ո՞ր տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջել ճանապարհը։

6

Ի՞նչ է նշանակում այս ճանաչման նշանը:
7

Խաչմերուկն առաջինը կանցնի`
8

Տվյալ իրավիճակում թու՞յլատրվում է վարորոդին երթևեկությունը տրամվայի գծերով
9

Նշաններից, որն է արգելում ձախ շրջադարձ կատարել

10

Նշվածներից ո՞ր ուղղությունն է թույլատրելի
11

Լուսացույցի դեղին թարթող ազդանշանի պայմաններում խաչմերուկն ուղիղ անցնելիս պարտավոր ենք
12

Պարտավո՞ր է արդյոք տրամվայի վարորդը լուսացույցի կանաչ ազդանշանի դեպքում զիջել ճանապարհն այլ ուղղություններից մոտեցող տրանսպորտային միջոցներին:13

Վարորդը որտեղ պետք է կանգնեցնի տրանսպորտային միջոցն այս գծանշման առկայության դեպքում:
14

Կապույտ և կարմիր գույների առկայծող փարոսիկներ և հատուկ ձայնային ազդանշան միացրած տրանսպորտային միջոց մոտենալու դեպքում վարորդները պետք է`15

Ո՞ր վարորդը կարող է շարունակել երթևեկությունը
16

Այս ուղղաձիգ գծանշմամբ17

Ի՞նչի մասին է տեղեկացնում մոտոցիկլի վարորդը
18

Այս նշանը19

Ո՞ր ճանապարհային նշանները չեն գործում, երբ դրանց պահանջները հակասում է լուսացույցի ազդանշանների նշանակությանը:

20

Արդյո՞ք թույլատրվում է տուժածին դեղեր տալ առաջին բուժօգնություն ցուցաբերելու ժամանակ: