Թեստ 48

30։00
Ճիշտ պատասխաններ 18 // Տևողությունը - 5ր50վ
1

"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին" ՀՀ օրենքի համաձայն՝ B, C, D կարգերի և C1, D1 ենթակարգերի տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքի վկայական ունեցող անձանց թույլատրվում է դրանք վարել նաև կցորդներով, եթե կցորդի թույլատրելի առավելագույն զանգվածը չի գերազանցում`
2

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` մոպեդ է համարվում `
3

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝
4

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե
5

Տվյալ իրադրությունում պարտավո՞ր է մոտոցիկլի վարորդը զիջել ճանապարհը։6

Նշաններից ո՞րն է պարտադրում զիջել ճանապարհը հատվող ճանապարհով ընթացող տրանսպորտային միջոցներին:


7

Խաչմերուկը երրորդը կանցնի`

8

Եթե կարգավորողի աջ ձեռքը պարզված է առաջ, ապա նրա ձախ կողմից ոչ ռելսագնաց տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրվում է`9

Ձախ շրջադարձ թույլատրվում է
10

Նշանները տեղեկացնում են այն մասին, որ11

Թույլատրվում է արդյոք նշված վայրում հետադարձ կատարել:12

Թույլատրվու՞մ է արդյոք մոտոցիկլների քարշակումը:
13

Սև ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի`
14

Ո՞ր դեպքում է տեղեկացվում երկու և ավելի ուղիներով երկաթուղային գծանցի մասին

15

Հետադարձ կատարելիս ո՞ւմ պետք է զիջեք ճանապարհը
16

Որտե՞ղ պետք է կանգնել լուսացույցի ազդանշանին ենթարկվելով
17

Ո՞ր դեպքում է թույլատրվում հատել հոծ գծանշումը
18

Լուսային ցուցիչով ազդանշան տալ նշված իրավիճակում19

Օրվա լուսավոր ժամերին երեխաների կազմակերպված խմբեր տեղափոխելու ժամանակ պետք է միացված լինեն ավտոբուսի`

20

Որո՞նք են առաջին բուժօգնության նախնական քայլերը` վթարի հետևանքով առաջացած վնասվածքների դեպքում: