Թեստ 49

30։00
Ճիշտ պատասխաններ 18 // Տևողությունը - 5ր50վ
1

"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին" ՀՀ օրենքի համաձայն՝ ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցի կանգառի կետ է համարվում՝2

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` երթևեկելի մասով հեծանվորդներին արգելվում է երթևեկել`
3

Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝
4

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե
5

Տվյալ իրադրությունում ունե՞ք արդյոք նշված մանևրի իրավունք:6

Հետևյալ նշանները ցույց են տալիս`
7

Կարմիր ավտոմոբիլը`8

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունն է թույլատրվում լուսացույցի տվյալ ազդանշանի դեպքում:
9

Թույլատրվում է արդյոք տվյալ գծանշման առկայության դեպքում զբոսաշրջության երթուղով երթևեկող ավտոբուսի վարորդին մուտք գործել «A» գծանշումով գոտի:10

Տրանսպորտային միջոցների միջև ի՞նչ հեռավորություն պետք է ապահովի ճկուն կցիչը:


11

Թույլատրվո՞ւմ է թեթև մարդատարի վարորդին հետընթաց վարմամբ մոտենալ ուղևորին կամուրջի վրա
12

Ո՞ր հետագծերով է թույլատրված երթևեկությունը
13

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:14

Թույլատրվու՞մ է բեռնատար ավտոմոբիլի վարորդին վազանցել ավտոբուսին, որը երթևեկում է 60 կմ/ժ արագությամբ:15

Հետադարձը նշված հետագծով16

Ձախ շրջադարձ կատարելիս տրամվային զիջել17

Ձախ շրջադարձ կատարելը թույլատրվում է18

Ի՞նչ է ցույց տալիս ընդհատվող գծանշումը
19

Ո՞ր վարորդն է աջ շրջադարձի ազդանշան տալիս
20

Ինչպե՞ս է առաջին օգնություն իրականացվում վերջույթների կոտրվածքների դեպքում, եթե չկան շինաներ և այն պատրաստելու համար ձեռքի տակ եղած միջոցներ