Թեստ 5

30։00
Ճիշտ պատասխաններ 18 // Տևողությունը - 5ր50վ
1

Թույլատրվու՞մ է արդյոք մուտք գործել բակ նշված տեղից:2

Հանդիպակաց երթևեկության դեպքում կտրուկ վայրէջքի վրա անհրաժեշտ է ճանապարհը զիջել`
3

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոց է համարվում`4

Պարտավո՞ր է արդյոք վարել սովորողն ուսումնական վարման ժամանակ ամրակապվել անվտանգության գոտիներով:

5

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
6

Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝
7

Նշաններից ո՞րն է կոչվում «Հյուրանոց» կամ «Մոթել»:


8

Ո՞ր ուղղությամբ է թույլատրվում վարորդին երթևեկել:
9

Խաչմերուկը երկրորդը կանցնի`
10

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն է ճիշտ մուտք գործում շրջանաձև երթևեկությամբ ճանապարհ:
11

Կարգավորողի այս ազդանշանը նշանակում է, որ երթևեկությունը թույլատրվում է`12

Երթևեկությունը թույլատրվում է`


13

Ինչ է ցույց տալիս ընդհատվող լայն գծի տեսքով գծանշումը:
14

Որտե՞ղ պետք է կանգ առնի վարորդը տվյալ իրավիճակում:

15

Թույլատրվու՞մ է արդյոք ճկուն կամ կոշտ կցիչով քարշակման դեպքում մարդկանց փոխադրումը քարշակվող մեխանիկական տրանսպորտային միջոցում:


16

Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ կարող է երթևեկել քարշակող ավտոբուսի վարորդը տվյալ իրավիճակում:
17

Լուսնասպիտակ գույնի առկայծող փարոսիկները միացրած տրանսպորտային միջոցի վարորդը տալիս է հատուկ ձայնային ազդանշան, որպեսզի`18

Կառուցապատված տարածքներում, որտեղ մուտք ու ելքը նշված են «Բնակելի գոտի» և «Բնակելի գոտու վերջ» ճանապարհային նշաններով, չի արգելվում`
19

Թույլատրվու՞մ է արդյոք մուտք գործել երկաթուղային գծանց տվյալ իրավիճակում:20

Շաքարախտով հիվանդ ձեր ընկերն իրեն վատառողջ է զգում և չի հիշում, թե վերջին անգամ երբ է ինսուլին ընդունել: Ի՞նչ է պետք անել այդ դեպքում առաջին հերթին: