Թեստ 5

30։00
1 / 20

Պարտավո՞ր է արդյոք վարել սովորողն ուսումնական վարման ժամանակ ամրակապվել անվտանգության գոտիներով:

Պարտավոր է:

Պարտավոր չէ:

Պարտավոր չէ, եթե դա դժվարացնում է ավտոմոբիլ ղեկավարելը:

Պարտավոր չէ, եթե թույլատրում է վարել սովորեցնողը:

2 / 20

Վերադասավորում է համարվում

տրանսպորտային միջոցի զբաղեցրած երթևեկության գոտուց երթևեկության սկզբնական ուղղությունը պահպանելով, դուրս գալը

տրանսպորտային միջոցի գծանշված երթևեկության գոտու սահմաններում զբաղեցրած շարքից, երթևեկության սկզբնական ուղղությունը պահպանելով, դուրս գալը

Նշված երկու դեպքերը

3 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

Հետին հակամառախուղային լապտերիկները միացված են տրանսպորտային միջոցի արգելակումն ազդարարող լուսային սարքերին:

Չի աշխատում շարժիչը հովացնող հեղուկի ջերմաստիճանի ցուցիչը:

Երկու դեպքում էլ:

4 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե

կառուցվածքով նախատեսված անվտանգության ամրագոտիների ժապավենի վրա առկա են տեսանելի պատռվածքներ

կահավորված չէ հակամառախուղային լապտերիկներով

երկու դեպքում էլ

5 / 20

Թույլատրվու՞մ է արդյոք մուտք գործել բակ նշված տեղից:

Թույլատրվում է:

Արգելվում է:

6 / 20

Ճանապարհի վտանգավոր հատվածի տեղամասից ի՞նչ հեռավորության վրա են տեղադրվում այս նշանները բնակավայրերում:

15 - 25 մ:

25 - 50 մ:

50 - 100 մ:

100 - 150 մ:

150 - 300 մ:

7 / 20

Հետևյալ ճանապարհային նշանը ցույց է տալիս`

Խաչմերուկում պետք է երթևեկել դեպի ձախ կամ աջ:

Հատվող ճանապարհին կազմակերպված է դարձափոխային երթևեկություն:

Հատվող ճանապարհին կազմակերպված է միակողմանի երթևեկություն:

8 / 20

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք:

Կարմիր ավտոմոբիլը, քանի որ մուտք է գործում շրջանաձև երթևեկությամբ խաչմերուկ կապույտ ավտոմոբիլի աջ կողմից:

Կապույտ ավտոմոբիլը, քանի որ երթևեկում է շրջանաձև երթևեկությամբ ճանապարհով:

9 / 20

Ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի`

Առաջինը:

Երկրորդը:

10 / 20

Դուրս գալով ճանապարհ այս իրավիճակում պարտավոր ենք զիջել

Աջ կողմից մոտեցող վարորդներին

Բոլոր վարոդների

Վարորդներին և հետիոտներին

11 / 20

Շարժումն սկսելիս պարտավոր եք արդյո՞ք զիջել ճանապարհը հետադարձ կատարող վարորդին

Այո

Ոչ

12 / 20

Ո՞ր բակ է թույլատրվում մուտք գործել վարորդին

Ձախ

Աջ

Ոչ մի բակ չի կարելի մուտք գործել

Երկու բակերն էլ թույլատրված է

13 / 20

Երթևեկությունն ուղիղ շարունակելու դեպքում

Խաչմերուկն առաջինը կանցնեք

Կանցնեք թեթև մարդատարի անցնելուց հետո

14 / 20

Այս իրավիճակում աջ շրջադարձը թույլատրվում է

Միայն բեռնատարից հետո

Բեռնատարի հետ միաժամանակ, եթե դա չի խոչընդոտի բեռնատարի վարորդին

15 / 20

Եթե երկաթուղային գծանցով երթևեկությունը արգելված է և բացակայում է լուսացույցը, ճանապարհային նշաններն ու գծանշումը, ապա վարորդը պետք է կանգ առնի`

Ուղեփակոցից ոչ պակաս, քան 5 մ հեռավորության վրա:

Ուղեփակոցից ոչ պակաս, քան 3 մ հեռավորության վրա:

Ուղեփակոցից անմիջապես առաջ:

16 / 20

Ավտոբուսով երեխաների կազմակերպված խմբեր փոխադրելիս սրահում պետք է գտնվի առնվազն`

Մեկ չափահաս ուղեկցող:

Երկու չափահաս ուղեկցող:

Երեք չափահաս ուղեկցող:

17 / 20

Ո՞ր դեպքում օրվա լուսավոր ժամանակ մոտոցիկլի վրա պետք է միացված լինի լապտերների մոտակա լույսը:

Անբավարար տեսանելիության պայմաններում երթևեկելիս:

Դեպի կայանման վայր շարժվող, անսարքություններ ունեցող մոտոցիկլով երթևեկելիս։

Ցանկացած դեպքում` երթևեկության մեջ գտնվելիս:

Հիվանդ ուղևոր փոխադրելիս:

18 / 20

Նշվածներից ո՞ր դեպքում է թույլատրվում կանգառ կատարել

Միայն Բ

Միայն Գ

Ա և Գ

Բոլոր դեպքերում:

19 / 20

Նշված իրավիճակում ուղիղ երթևեկելն

Արգելվում է

Թույլատրվում է

Թույլատրվում է՝ աջ գոտի վերադասավորվելով

20 / 20

Ի՞նչ օգնություն է պետք ցուցաբերել տուժածին ցնցումային նոպայի դեպքում:

Բռնել տուժածին` փորձելով զսպել ցնցումները:

Փորձել բացել բերանը, բռնել լեզուն և որևէ առարկա դնել ատամների միջև:

Փորձել բացել շնչուղիները` տուժածի գլուխը ետ տանելով:

Ձեռք չտալ, թողնել, որ ցնցումներն ավարտվեն: