Թեստ 50

30։00
Ճիշտ պատասխաններ 18 // Տևողությունը - 5ր50վ
1

"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին" ՀՀ օրենքի համաձայն՝ D կարգի և D1 ենթակարգի տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքի վկայական կարող է տրվել այն անձանց, ովքեր ունեն`

2

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` վթարային իրադրություն է համարվում`3

Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝
4

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
5

Դուք շարունակում եք երթևեկությունն ուղիղ, ո՞ր տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:

6

Այս նշաններից ո՞րն է համարվում տրանսպորտային միջոցի ճանաչման նշան:
7

Ավտոմոբիլները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ`8

Թո՞ւյլատրվում է հետադարձ կատարել այս իրավիճակում9

Նշաններից ո՞րն է արգելում երթևեկությունը 40կմ/ժ-ից պակաս արագությամբ
10

Կայանումը ուղեկամուրջից հետո11

Այս խաչմերուկում ծածկույթ չունեցող ճանապարհից մոտեցող բեռնատարին զիջել12

Երթևեկությունը թույլատրվում է
13

Այս հետագծով երթևեկել նման իրավիճակում
14

Երթևեկությունը թույլատրվում է`
15

Ինչ է ցույց տալիս ընդհատվող լայն գծի տեսքով գծանշումը:
16

Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում կցորդ քարշակող թեթև մարդատար ավտոմոբիլների երթևեկությունն ավտոմայրուղիներով երթևեկելիս:


17

Կայանատեղիներում կամ ավտոլցակայաններում մանևրելիս ազդանշան տալ լուսային ցուցիչով18

Ո՞ր ճանապարհային նշանն է պարտադրում վարորդին երթևեկել միայն դեպի ձախ կամ դեպի աջ:
19

Պարտավոր է արդյո՞ք վարորդն այս իրավիճակում ձախ շրջադարձ կատարելիս լուսային ցուցիչով ազդանշան տալ
20

Ո՞ր դեպքերում պետք է տուժածը դուրս հանվի ավտոմեքենայի խցիկից