Թեստ 51

30։00
Ճիշտ պատասխաններ 18 // Տևողությունը - 5ր50վ
1

"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին" ՀՀ օրենքի համաձայն՝ D, DE կարգերի, D1 և D1E ենթակարգերի տրանսպորտային միջոցներ վարելու միջազգային վարորդական իրավունքի վկայական կարող է տրվել՝

2

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` օրվա մութ ժամանակ է համարվում`
3

Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝
4

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե
5

Դուք շարունակում եք երթևեկությունն ուղիղ․ պարտավոր ե՞ք արդյոք զիջել ճանապարհը թեթև մարդատար ավտոմոբիլին։6

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի երթևեկությունն է արգելում այս ճանապարհային նշանը:
7

Խաչմերուկը երրորդը կանցնի`

8

Եթե կարգավորողի ձեռքերը կողմ են պարզված կամ իջեցված են, ապա նրա ձախ և աջ կողմերից ոչ ռելսագնաց տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրվում է`9

Ի՞նչ կանոն է խախտում վարորդը մուտք գործելով բակ
10

Որ ավտոմոբիլին է թույլատրվում կանգառ կատարել այս նշանների ազդման գոտում:

11

Կոշտ կցիչով քարշակման ժամանակ հեռավորությունը տրանսպորտային միջոցների միջև պետք է լինի ոչ ավելի`
12

Տալի՞ս է արդյոք երթևեկության առավելություն տրանսպորտային միջոցի վրա միացված դեղին գույնի (նարնջագույն) առկայծող փարոսիկը:13

Թույլատրվու՞մ է արդյոք մուտք գործել երկաթուղային գծանց տվյալ իրավիճակում:14

Նշաններից ո՞րի դեպքում պետք է զիջեք ճանապարհը հանդիպակաց երթևեկողին նեղ հատվածում
15

Այս ճանապարհային նշանները տեղեկացնում են
16

Լուսացույցի դեղին թարթող ազդանշանի պարագայում
17

Թույլատրվո՞ւմ է կայանել նշված վայրում
18

Երթևեկությունը թույլատրվում է
19

Այս իրավիճակում ի՞նչ կարող է նշանակել վարորդի դուրս պարզած ձեռքը
20

Ո՞րն է առաջին օգնությունը մակերեսային ջերմային այրվածքի (մաշկի կարմրություն, այտուցվածություն, այրվածքի տեղում թափանցիկ հեղուկով լցված բշտիկների առաջացում, ուժեղ ցավ) ժամանակ: