Թեստ 51

30։00
1 / 20

"Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին" ՀՀ օրենքի համաձայն՝ D, DE կարգերի, D1 և D1E ենթակարգերի տրանսպորտային միջոցներ վարելու միջազգային վարորդական իրավունքի վկայական կարող է տրվել՝

19 տարին լրացած անձանց:

20 տարին լրացած անձանց:

21 տարին լրացած անձանց:

22 տարին լրացած անձանց:

2 / 20

Քանի՞ երթևեկության գոտիի կա այս երթևեկելի մասում

Մեկ

Երկու

Երեք

3 / 20

Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

Չեն աշխատում դռների վթարային բացիչները:

Առջևի մասում տեղադրված են կարմիր գույնի լույսերով շրջադարձի ցուցիչներ:

Երկու դեպքում էլ:

4 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

չի աշխատում կառուցվածքով նախատեսված թափքի դռան փականը

չի աշխատում կառուցվածքով նախատեսված խցիկի դռան փականը

երկու դեպքում էլ

5 / 20

Դուք շարունակում եք երթևեկությունն ուղիղ․ պարտավոր ե՞ք արդյոք զիջել ճանապարհը թեթև մարդատար ավտոմոբիլին։

Պարտավոր եք:

Պարտավոր չեք:

6 / 20

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի երթևեկությունն է արգելում այս ճանապարհային նշանը:

Մեխանիկական տրանսպորտային միջոցների:

Միայն ավտոմոբիլների:

Միայն թեթև մարդատար ավտոմոբիլների:

7 / 20

Խաչմերուկը երրորդը կանցնի`

Դեղին ավտոմոբիլը:

Կարմիր ավտոմբիլը:

Կապույտ ավտոմոբիլը:

Կանաչ ավտոմոբիլը:

8 / 20

Եթե կարգավորողի ձեռքերը կողմ են պարզված կամ իջեցված են, ապա նրա ձախ և աջ կողմերից ոչ ռելսագնաց տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրվում է`

Ուղիղ և դեպի աջ:

Միայն ուղիղ:

9 / 20

Նշաններից ո՞րի դեպքում պետք է զիջեք ճանապարհը հանդիպակաց երթևեկողին նեղ հատվածում

Միայն Գ

Ա և Գ

Բ և Գ

10 / 20

Որ ավտոմոբիլին է թույլատրվում կանգառ կատարել այս նշանների ազդման գոտում:

Կարմիրին

Երկու ավտոմոբիլին էլ

Ոչ մեկին

Դեղինին` «Հաշմանդամ» ճանաչման նշանով կահավորված:

11 / 20

Կոշտ կցիչով քարշակման ժամանակ հեռավորությունը տրանսպորտային միջոցների միջև պետք է լինի ոչ ավելի`

4 մ-ից:

5 մ-ից:

6 մ-ից:

12 / 20

Տալի՞ս է արդյոք երթևեկության առավելություն տրանսպորտային միջոցի վրա միացված դեղին գույնի (նարնջագույն) առկայծող փարոսիկը:

Տալիս է:

Չի տալիս:

13 / 20

Թույլատրվու՞մ է արդյոք մուտք գործել երկաթուղային գծանց տվյալ իրավիճակում:

Թույլատրվում է:

Արգելվում է:

14 / 20

Այս ճանապարհային նշանները տեղեկացնում են

Երկաթուղային գծանցի շինարարության մասին

Ուղեփակոցով երկաթուղային գծանցին մոտենալու մասին

Առանց ուղեփակոց երկաթուղային գծանցի մասին

15 / 20

Թույլատրվո՞ւմ է կայանել նշված վայրում

Թույլատրվում է

Թույլատրվում է, առանց մայթին բարձրանալու

Արգելվում է

16 / 20

Ի՞նչ կանոն է խախտում վարորդը մուտք գործելով բակ

Աջ շրջադարձ է կատարում միայն ուղիղ նշանի ազդման գոտում

Լուսային ցուցիչով ազդանշան չի տալիս

Երկու խախտումները միաժամանակ

17 / 20

Լուսացույցի դեղին թարթող ազդանշանի պարագայում

Պետք է սպասենք կանաչ ազդանշանի միանալուն

Կանցնենք խաչմերուկը զիջելով լծասայլի վարորդին

Թեթև մարդատարի հետ միաժամանակ կանցնեք խաչմերուկը

18 / 20

Երթևեկությունը թույլատրվում է

Ուղիղ և աջ

Միայն ուղիղ

Միայն աջ

19 / 20

Այս իրավիճակում ի՞նչ կարող է նշանակել վարորդի դուրս պարզած ձեռքը

Տեղեկություն նրա կողմից երթևեկությունը սկսելու վերաբերյալ

Կանգնելու մասին խնդրելու նշան

Ընդհանուր տագնապի ազդանշան

20 / 20

Ո՞րն է առաջին օգնությունը մակերեսային ջերմային այրվածքի (մաշկի կարմրություն, այտուցվածություն, այրվածքի տեղում թափանցիկ հեղուկով լցված բշտիկների առաջացում, ուժեղ ցավ) ժամանակ:

Այրված մակերեսի վրա սառը ջուր լցնել, ծածկել ստերիլ անձեռոցիկով և ամուր վիրակապել:

Բացել բշտիկները, մաքրել այրվածքի մակերեսը հագուստի մնացորդներից, ծածկել ստերիլ անձեռոցիկով (չվիրակապել), հնարավորության դեպքում սառը դնել, և տուժածին ջուր խմեցնել

20 րոպե տևողությամբ այրվածքի մակերեսը սառեցնել ջրով: Առանց բշտիկները բացելու և հագուստի մնացորդները հեռացնելու այրվածքի մակերեսը ծածկել ստերիլ անձեռոցիկով (չվիրակապել), հնարավորության դեպքում սառը դնել և տուժածին ջուր խմեցնել: