Թեստ 52

30։00
1 / 20

Հողային ծածկույթով ճանապարհից դուրս գալով ասֆալտբետոնե ծածկույթ ունեցող ճանապարհ

Պետք է այն համարենք գլխավոր ճանապարհ

Այդ ճանապարհը մեզ հավասարազոր ենք համարում

2 / 20

«Ճանապարհային երթեւեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ «B» եւ «C» կարգերի տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքի վկայական կարող է տրվել՝

16 տարին լրացած անձանց:

17 տարին լրացած անձանց:

18 տարին լրացած անձանց:

3 / 20

Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

Չի աշխատում կանգառ կատարելու պահանջի ազդանշանը:

Հետևի մասում տեղադրված են կարմիր գույնի լույսերով շրջադարձի ցուցիչներ։

Երկու դեպքում էլ:

4 / 20

Մոտոցիկլների շահագործումն արգելվում է, եթե`

Բացակայում են կառուցվածքով նախատեսված անվտանգության աղեղները:

Դողերի պահպանաշերտի նվազագույն մնացորդային բարձրությունը կազմում է 1,6 մմ:

Երկու դեպքում էլ:

5 / 20

Դուք սկսում եք երթևեկել ճամփեզրից, պարտավո՞ր եք արդյոք զիջել ճանապարհը թեթև մարդատար ավտոմոբիլին, որը կատարում է հետադարձ:

Պարտավոր եք:

Պարտավոր չեք:

6 / 20

Նշաններից ո՞րն է ցույց տալիս արգելքի շրջանցումն աջից կամ ձախից:

- 1 -

- 2 -

- 3 -

- 4 -

- 5 -

7 / 20

Խաչմերուկն առաջինը կանցնի`

Կանաչ ավտոմոբիլը:

Կապույտ ավտոմոբիլը:

Կարմիր ավտոմոբիլը:

8 / 20

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն ունի երթևեկության առավելություն:

Ավտոմոբիլի վարորդը:

Տրամվայի վարորդը:

9 / 20

Զիջել ճանապարհը բեռնատարի վարորդին

Պարտավոր ենք

Պարտավոր ենք, եթե նա այդ մասին ձեռքով ազդանշան է տվել

Պարտավոր չենք

10 / 20

Ձախ շրջվելիս պարտավոր ենք զիջել ճանապարհը

Թեթև մարդատարի վարորդին

Ավտոբուսի վարորդին

Մոտոցիկլի վարորդին

Ոչ ոքի

11 / 20

Վազանցն այս գծանշմամբ

Թույլատրվում է

Թույլատրվում է, եթե առջևից ընթացող դանդաղընթաց է

Արգելվում է

12 / 20

Որ նկարում է վարորդը ճիշտ կատարել կանգառ` ուղևորներ իջեցնելու համար:

Ձախ նկարում:

Երկու նկարում էլ:

Աջ նկարում:

13 / 20

Մեխանիկական տրանսպորտային միջոցների մասնակի բեռնումով քարշակման ժամանակ ուղևորների փոխադրում թույլատրվում է`

Քարշակող ավտոմոբիլի թափքում:

Քարշակվող ավտոմոբիլի խցիկում:

Քարշակվող ավտոմոբիլի թափքում:

Քարշակող ավտոմոբիլի խցիկում:

14 / 20

Լուսնասպիտակ գույնի առկայծող փարոսիկները միացրած տրանսպորտային միջոցի վարորդը տալիս է հատուկ ձայնային ազդանշան, որպեսզի`

Ստանա երթևեկության առավելություն երթևեկության այլ մասնակիցների նկատմամբ:

Ոստիկանության ծառայողների և այլ անձանց ուշադրությունը գրավելու համար:

15 / 20

Թույլատրվու՞մ է արդյոք մուտք գործել երկաթուղային գծանց տվյալ իրավիճակում:

Թույլատրվում է, եթե գնացք չի մոտենում:

Թույլատրվում է, եթե ուղեփակոցը բաց է:

Արգելվում է:

16 / 20

Ո՞ր ուղղությամբ կարող եք շարունակել երթևեկությունն այս խաչմերուկում, եթե վարում եք 3.5 տոննա թույլատրելի առավելագույն զանգվածով բեռնատար ավտոմեքենա

Միայն ձախ

Աջ, ձախ կամ հակառակ

Ցանկացած

17 / 20

Ո՞ր նշաններն են թույլատրում հետադարձը

Բոլորը, բացի Գ

Բոլորը

Միայն Ա

18 / 20

Լուսացույցի կանաչ ազդանշանին պատկերված սլաքները տեղեկացնում են

Աջ շրջադարձն արգելված է

Աջ ուղղությամբ երթևեկությունը կարգավորվում է լրացուցիչ սեկցիայով:

19 / 20

Եթե անմիջապես խաչմերուկից հետո մտադրվել եք կանգառ կատարել երթևեկության մասնակիցներին շփոթության մեջ չգցելու նպատակով, երբ պետք է միացնեք աջ շրջադարձի լուսային ցուցիչը

Նախապես մինչև խաչմերուկը

Խաչմերուկ մուտք գործելու հետո

20 / 20

Դուք տեսնում եք ընկած մարդու և նկատում նրա սրունքից դուրս ցցված ոսկորը և արյուն: Եթե դեպքի վայրն անվտանգ է, ի՞նչ պետք է անել առաջին հերթին:

Ահազանգել շտապ օգություն:

Ստուգել գիտակցությունը և շնչառությունը:

Անշարժացնել ոտքը: