Թեստ 52

30։00
Ճիշտ պատասխաններ 18 // Տևողությունը - 5ր50վ
1

Հողային ծածկույթով ճանապարհից դուրս գալով ասֆալտբետոնե ծածկույթ ունեցող ճանապարհ2

«Ճանապարհային երթեւեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ «B» եւ «C» կարգերի տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքի վկայական կարող է տրվել՝
3

Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝
4

Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝
5

Դուք սկսում եք երթևեկել ճամփեզրից, պարտավո՞ր եք արդյոք զիջել ճանապարհը թեթև մարդատար ավտոմոբիլին, որը կատարում է հետադարձ:6

Նշաններից ո՞րն է ցույց տալիս արգելքի շրջանցումն աջից կամ ձախից:


7

Խաչմերուկն առաջինը կանցնի`
8

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն ունի երթևեկության առավելություն:9

Զիջել ճանապարհը բեռնատարի վարորդին
10

Ո՞ր նշաններն են թույլատրում հետադարձը
11

Ձախ շրջվելիս պարտավոր ենք զիջել ճանապարհը

12

Վազանցն այս գծանշմամբ
13

Այս իրավիճակում ձախ շրջադարձ կատարելիս14

Որ նկարում է վարորդը ճիշտ կատարել կանգառ` ուղևորներ իջեցնելու համար:
15

Մեխանիկական տրանսպորտային միջոցների մասնակի բեռնումով քարշակման ժամանակ ուղևորների փոխադրում թույլատրվում է`

16

Լուսնասպիտակ գույնի առկայծող փարոսիկները միացրած տրանսպորտային միջոցի վարորդը տալիս է հատուկ ձայնային ազդանշան, որպեսզի`17

Թույլատրվու՞մ է արդյոք մուտք գործել երկաթուղային գծանց տվյալ իրավիճակում:
18

Տրանսպորտային միջոցի կողքից` եզրաչափային լույսի արտաքին եզրից 0,5 մ դուրս ցցվելու դեպքում բեռը պետք է արդյո՞ք նշվի օրվա լուսավոր ժամերին «Մեծ եզրաչափերով բեռ» ճանաչման նշանով, իսկ օրվա մութ ժամանակ և անբավարար տեսանելիության պայմաններում, նաև` առջևից սպիտակ, իսկ հետևից` կարմիր գույնի լապտերիկներով կամ լուսանդրադարձիչով:19

Հետիոտներին չխոչընդոտել վարորդը պարտավոր է
20

Վթարի հետևանքով հետիոտն ընկել է և վնասել ձեռքը: Նախաբազկի վրա կա մեծ վերք (մոտ 5 սմ երկարությամբ), որից միալար մուգ գույնի արյուն է հոսում: Ի՞նչ է պետք անել արյունահոսությունը դադարեցնելու նպատակով: