Թեստ 53

30։00
Ճիշտ պատասխաններ 18 // Տևողությունը - 5ր50վ
1

Քանի՞ երթևեկության գոտիի կա այս երթևեկելի մասում
2

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` օրվա մութ ժամանակ է համարվում`
3

Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝
4

Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝
5

Դուք շարունակում եք երթևեկությունն ուղիղ, ո՞ր տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:

6

Նշաններից ո՞րն է տեղադրվում տրանսպորտային միջոցների առջևի և ետևի կողմերում` երեխաների կազմակերպված խմբեր տեղափոխելիս:

7

Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ`
8

Երթևեկությունն արգելվում է`

9

Որպես գնացքի կանգառի ազդանշան ծառայում է`

10

Թույլատրվու՞մ է արդյոք քարշակել կողային կցորդով մոտոցիկլները:
11

Թո՞ւյլատրվում է աջ շրջադարձ դեպի հողային ծածկույթով ճանապարհը12

Նշված գոտով երթևեկելիս թույլատրվում է երթևեկությունը
13

Այս իրավիճակում14

Վազանցել բեռնատարին թույլատրվա՞ծ է15

Կապույտ գույնի առկայծող փարոսիկով կահավորված տրանսպորտային միջոցի վարորդը երթևեկության մյուս մասնակիցների նկատմամբ առավելություն ունի, եթե`
16

Ինչպե՞ս պետք է գործել տվյալ իրադրությունում:17

Ո՞ր հետագծով է թույլատրված հետադարձը
18

Կարո՞ղ եք շարունակել երթևեկությունը նշանից հետո
19

Վազանցն ավարտող մեքենայի վարորդը ունի արդյո՞ք առավելություն համընթաց գոտի վերադասավորվելիս, տվյալ գոտով երթևեկող վարորդի նկատմամբ20

Որովայնային ներքին արյունահոսության կասկածի դեպքում օգնություն ցուցաբերելիս պետք է.