Թեստ 54

30։00
Ճիշտ պատասխաններ 18 // Տևողությունը - 5ր50վ
1

Թո՞ւյլատրվում է արդյոք երթևեկել երթևեկելի մասի կենտրոնով նշված լայնության պայմաններում
2

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` «A» և «B» կարգերի տրանսպորտային միջոցներ վարելու միջազգային վարորդական վկայականները կարող են տրվել`
3

Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝
4

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
5

Եթե մտադիր եք կատարել ձախ շրջադարձ, ո՞ր տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:
6

Ի՞նչ են ցույց տալիս նշված ճանապարհային նշանները:7

Խաչմերուկը տրանսպորտային միջոցները կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ`
8

Այս լուսացույցի կարմիր ազդանշանի դեպքում երթևեկությունն արգվելում է`
9

Ո՞ր հետագծով է թույլատրված հետադարձը
10

Թույլատրվո՞ւմ է ուղևոր նստեցնելու նպատակով կանգառ կատարել նշված վայրում11

Այս նշանը տեղեկացնում է այնպիսի թունելի մոտենալու մասին12

Խաչմերուկն անցնելիս զիջել պարտավոր ենք

13

Ո՞ր ուղղությամբ կարող է շարունակել երթևեկությունը վարորդն այս իրավիճակում
14

Երբ նարնջագույն և սպիտակ գծանշումները իրար հակասում են, վարորդները
15

Բնակավայրերում, յուրաքանչյուր ուղղությամբ մեկ երթևեկելի գոտի ունեցող և մեջտեղում տրամվայի գծեր չունեցող ճանապարհների ձախ կողմում կանգառն ու կայանումը`16

Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում երթևեկությունը ճկուն կցիչով քարշակելիս:


17

Ի՞նչ տարածության վրա է արգելվում վազանցը մինչև երկաթուղային գծանցը:
18

Մերձակա տարածքից դուրս եկող հատուկ ձայնային և լուսային ազդանշաններ միացրած վարորդին զիջել19

Ո՞ր դեպքում է նշված հետադարձի համար գոտու երկարությունը
20

Ցածր թափքով մեքենայի չափահաս ուղևորին, որի հասակը կազմում է 1 մ 55 սմ և ավելի, բախման դեպքում նրա մոտ առավել հավանական վնասվածքներն են.