Թեստ 55

30։00
Ճիշտ պատասխաններ 18 // Տևողությունը - 5ր50վ
1

Նշվածներից ո՞ր անշարժ օբյեկտը արգելք չի հանդիսանում

2

Երթևեկության սկիզբ է համարվում3

Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝
4

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
5

Եթե մտադիր եք խաչմերուկում կատարել հետադարձ, ո՞ր տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:
6

Ի՞նչ են ցույց տալիս նշված ճանապարհային նշանները:7

Վարորդներից ո՞րն ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք:8

Ի՞նչ նշանակություն ունի լուսացույցի կլոր կանաչ թարթող ազդանշանը:9

«Կանգ» գծից կամ «երթևեկությունն առանց կանգառի արգելվում է» նշանից ինչ հեռավորության վրա պետք է կանգնեցվի տրանսպորտային միջոցը` մոտեցող գնացքին ճանապարհը զիջելու համար:


10

Ճանապարհը պետք է զիջի11

Ո՞ր նշանով է նշվում հետիոտնային արահետը
12

Նշված վայրերից ո՞րտեղ կարելի է կանգառ կատարել
13

Տրանսպորտային միջոցի վրա բեռը տեղաբաշխվում և անհրաժեշտության դեպքում նաև ամրացվում է այնպես, որպեսզի`
14

Թույլատրվու՞մ է արդյոք խաչմերուկում կատարել տրանսպորտային միջոցների վազանց` հատվողի նկատմամբ գլխավոր համարվող ճանապարհի վրա:15

Տվյալ իրավիճակում թույլատրվու՞մ է անցնել երկաթուղային գծանցը:
16

Այս իրադրությունում ճանապարհը պետք է զիջեք

17

Մուտք գործել դարձափոխային երթևեկության գոտի այս իրավիճակում
18

Ո՞ր վարորդին է կանգառ կատարելու դեպքում թույլատրված հատել հոծ գծանշումը
19

Խաչմերուկն ուղիղ անցնելիս պարտավոր ենք արդյո՞ք զիջել ճանապարհը միացված դեղին առկայծող փարոսիկներով բեռնատարի վարորդին20

Մեքենան վարելու ընթացքում վարորդը հանկարծակի սկսում է գանգատվել կրծքավանդակի ճնշող ուժեղ ցավերից և շնչառության դժվարացումից: Ի՞նչ է պետք անել: