Թեստ 56

30։00
Ճիշտ պատասխաններ 18 // Տևողությունը - 5ր50վ
1

Ճանապարհի մաս հանդիսանում են արդյո՞ք մայթը կամ կողնակները
2

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` տրանսպորտային միջոցի ձեռք բերման օրվանից ի՞նչ ժամկետում այն պետք է ներկայացվի հաշվառման` Ճանապարհային ոստիկանության մարմիններ:
3

Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝
4

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
5

Եթե մտադիր եք խաչմերուկում կատարել ձախ շրջադարձ, ո՞ր տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:
6

Ո՞ր նշանների ազդեցությունն է գործում միայն այն ժամանակահատվածում, որ ընթացքում երթևեկելի մասի ծածկույթը խոնավ է:

7

Խաչմերուկը երկրորդը կանցնի`
8

Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությանբ`
9

Տվյալ իրավիճակում որտե՞ղ կարելի է սկսել վազանցը:
10

Թույլատրվո՞ւմ է պատահմամբ անցած խաչմերուկում հետընթաց վարմամբ շտկել և շարունակել երթևեկությունը մեզ անհրաժեշտ ուղղությամբ11

Այս ճանապարհային նշանը
12

Թույլատրվում է արդյոք կանգառը նշված տեղում:13

Թեթև մարդատար ավտոմոբիլի առջևի նստատեղին, եթե այն կահավորված չէ երեխաներին պահող հարմարանքով, թույլատրվում է փոխադրել երեխաներ, եթե լրացել է նրանց`
14

Թույլատրվու՞մ է արդյոք թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդին վազանց կատարել նշված իրադրությունում:
15

Նշաններից ո՞րի դեպքում կարող եք ձախ շրջադարձ կատարել
16

Նշված գոտուց ուղիղ երթևեկությունը
17

Թույլատրվո՞ւմ է կանգառ կատարել նշված վայրում
18

Զիջել ճանապարհը պարտավոր ենք
19

Ո՞ր վարորդը կարող է շարունակել երթևեկությունը
20

Ինչպե՞ս իրականացնել առաջին օգնությունը ցրտահարության և գերսառեցման դեպքում.