Թեստ 57

30։00
Ճիշտ պատասխաններ 18 // Տևողությունը - 5ր50վ
1

Քանի՞ երթևեկելի մասեր ունի այս ճանապարհը
2

Հողային ծածկույթով ճանապարհից դուրս գալով ասֆալտբետոնե ծածկույթ ունեցող ճանապարհ3

5 տոննայից ավելի թույլատրելի առավելագույն զանգված ունեցող ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝
4

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`
5

Եթե մտադիր եք խաչմերուկում կատարել ձախ շրջադարձ, ո՞ր տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:

6

Ինչպե՞ս պետք է վարվի վարորդը տվյալ իրադրությունում:7

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:
8

Ո՞ր պատասխանում են ճիշտ նշված այն տրանսպորտային միջոցները, որոնց երթևեկությունը թույլատրվում է:
9

Թույլատրվում է արդյոք ավտոմոբիլի կանգառն այս վայրում:
10

Այս գոտուց երթևեկությունը շարունակել թույլատրվում է
11

Թույլատրվու՞մ է արդյոք մարդկանց փոխադրումը բեռնատար կցորդում:
12

Վազանցն արգելվում է`
13

Տվյալ իրավիճակում թույլատրվու՞մ է վազանց կատարել:
14

Ինչպե՞ս կվարվեք, եթե անհրաժեշտ է շարժման ուղղությունը փոխել հակառակի
15

Այս նշանը նախապես տեղեկացնում է
16

Խաչմերուկն ուղիղ անցնելիս անհրաժեշտ է ճանապարհը զիջել
17

Երթևեկությունը թույլատրված է
18

Այս գծանշումը
19

Զիջել ճանապարհը պարտավոր ենք
20

Ուժեղ արյունահոսության դեպքում պետք է.